Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Antibiotika? Kéž by byli všichni tak zodpovědní jako veterinární lékaři!

Antibiotika? Kéž by byli všichni tak zodpovědní jako veterinární lékaři!

Lis 20, 2019

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 20. 11. 2019

Antibiotika? Kéž by byli všichni tak zodpovědní jako veterinární lékaři!

Antibiotika jsou velmi účinným léčivým prostředkem, samozřejmě i v rukou lékaře humánního, ale je řeč o zvířecích pacientech. Ostatně lze říci, že již ruce lékaře léčí. A co teprve tehdy, když má v nich účinné nástroje?! K problémům ale může dojít, když tyto nástroje, byť v dobré víře, použije neodborník.

Komora veterinárních lékařů již několikrát na toto téma uvedla, že rezistence různých původců nákaz je způsobovaná málo zodpovědným nakládáním s léčivy, zejména s antibiotiky. Ovšem s tím dodatkem, že rezistenci bakterií na antibiotika nelze přičítat zneužívání antibiotik ve veterinární medicíně! Zásadně platí, že antibiotika musí předepsat veterinář, musí kontrolovat jejich podávání a injekčně je může aplikovat jedině on. A o nepřítomnosti reziduí léčiv v potravinách, popřípadě podlimitním výskytu na hranici detekovatelnosti, mohou podat svědectví kontrolní orgány, například Státní veterinární správa.

Přes to všechno Komora apeluje na zodpovědné nakládání s antibiotiky, už více než rok pořádá speciální školení pro své členy, veterinární lékaře, a podle Radky Vaňousové, prezidentky KVL, se ukazuje, že to bylo dobrým krokem. I z důvodu, že se objevují nová léčiva, nové léčebné metody a také se mění příslušné předpisy, například Zákon o léčivech.

Podle Komory jsou antibiotika stále dobrým léčebným prostředkem, a neměla by být žádným strašákem! Ovšem za předpokladu, pokud jsou a budou v rukou lékařů.

Josef Duben
PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR
603 928 387
r.vanousova@volny.cz

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com