Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 15.06.2021

Přítomni (bez titulů): Kalová, Horáčková-Návojová, Talafous-Zemanová, Šuláková, Pokorný, Zelinka (od 20:08), Dr. Horáková (od 21:30)

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): bez hostů zvaných i nezvaných

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 01.06.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka,

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis č. 5/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 27.05.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka, Diana Frenclová, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Vladěna Stránská (distančně ze zdravotních důvodů)

Hosté: MVDr. Michal Kudla (Čestná rada), MVDr. Petra Šinová (prezidentka KVL), Zdeňka Hanelová (ITEAD) – všichni na bod 4 – Různé

Editorial – MVDr. Martin Grym

Na Komoru byl před nedávnem doručen zajímavý dotaz.

Z činnosti prezidentky

6. 4. 2021 se konala on-line schůzka se zástupci ÚSKVBL s VÚ týkající se používání antibiotik u zoo zvířat.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Legislativní komise

Byla ukončeno dohadovací řízení ohledně návrhu vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.

Falešná razítka – Potřebné údaje pro nahlášení revizní komisi

Revizní komise KVL ČR žádá veterinární lékaře, kteří zasílají k prověření podezření na nezákonná veterinární potvrzení (typicky „falešná razítka“ v očkovacích průkazech), aby vždy uváděli veškeré údaje, které jsou jim k dané věci známy:

Podvodníci se zaměřili na veterinární lékaře

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Informace z komory Podvodníci se zaměřili na veterinární lékaře Upozorňujeme kolegy, že nejmenovaná firma vystavuje a rozesílá […]

Falešné razítko – MVDr. Jan Dvořák

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Informace z komory Upozornění revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jan Dvořák, a […]

Falešný recept – MVDr. Jan Mára

MVDr. Jan Mára, reg. č. KVL 289, prohlašuje, že níže uvedený vzor veterinárního receptu, i přes to, že je opatřen otiskem razítka, které používá, neodpovídá vzoru veterinárních receptů, které používá, a proto veškeré veterinární recepty tohoto vzoru opatřené jeho údaji považuje za zneužití svých osobních dat.

Představujeme – Revizní komise

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Informace z komory | Představujeme   Diana Frenclová e-mail: frenclova@diamona.cz Graduovala jsem na VFU Brno v roce […]

Představujeme – Čestná rada

Krátký rozhovor s předsedou čestné rady MVDr. Michaelem Mazochem, LL.M.

Představujeme – sekretariát, admin, paní ekonomka

Vážení kolegové,

při představování členů orgánů KVL, bych nechtěla opomenout představit kolegy, kteří jsou nedílnou součástí týmu KVL a, nebála bych se říci, tvořící zázemí naší profesní organizace.

Vliv výživy na zdraví gastrointestinálního traktu

Výživa je základním nástrojem pro zvládání onemocnění trávicího traktu. Různorodá povaha trávicích onemocnění vyžaduje volbu různých krmných strategií, které musí být uplatněny s ohledem na patofyziologii příčiny onemocnění.

Výzva kolegům k osobním údajům

Prosíme všechny aktivní členy KVL, aby zrevidovali své kontaktní údaje (adresa, e-mail), příslušnost k OS KVL (k OS KVL příslušíme dle místa provozování praxe)