Komora veterinárních lékařů České republiky

Tisková zpráva SVS – Prodejci vánočních kaprů mají nejvyšší čas nahlásit své stánky SVS

K českým Vánocům tradičně patří pouliční prodej kaprů. Na to, aby proběhl odpovídajícím způsobem, dohlíží každoročně Státní veterinární správa (SVS) a letošek nebude výjimkou.

Zápis č. 6 z jednání Představenstva KVL ČR 25.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Horáčková, Nechvátalová, Pokorný, Rejnek, Rychlík, Snášil, Šimaliaková, Šinová, Šterc, Vaňousová, Vítek, Zelinka

Volební komise: (MVDr.) Dobeš, Hrabal, Raška, Umlášek, Vondráčková

Omluveni: (MVDr.)

Hosté:

Usnesení XXVII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Zpráva auditora a účetní uzávěrka za rok 2017

Ucetni_zaverky_a_zprava_auditora.pdf

Psincový kašel: podzimní strašák

V listopadu se v populaci psů zvýšeně vyskytuje infekční laryngotracheitida, neboli psincový kašel. Jde o zánět hrtanu a průdušnice vyvolávaný více typy bakterií i virů.

Oznámení Mediální komise – Zvolena nová prezidentka a viceprezident KVL ČR

Představenstvo vzešlé z voleb 2018 zvolilo na svém volebním zasedání dne 25. 11. 2018 tajnou volbou prezidenta a viceprezidenta.

Zápis č. 5 z jednání Představenstva KVL ČR 16.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Daniel, Grym, Hlavová, Holý Horáčková, Rejnek, Rychlík, Sviták Novozámská, Šimaliaková, Šterc, Vaňousová, Vítek

Omluveni: (MVDr.) Bernardy, Chvátal, Snášil

Hosté: (MVDr.) Vranková (RK

Tisková zpráva – Novým šéfem Komory veterinárních lékařů je MVDr. Radka Vaňousová

Tisková zpráva – Novým šéfem Komory veterinárních lékařů je MVDr. Radka Vaňousová

Lis 26, 2018

Začněme ale popořadě, na 27. sněmu Komory veterinárních lékařů, bylo zvoleno nové představenstvo, které dne 25. 11. zvolilo prezidentkou dosavadní viceprezidentku MVDr. Radku Vaňousovou. 

Zápis ze společného zasedání představenstva a předsedů OS KVL ČR 16.11.2018

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 32 předsedů OS KVL

Hosté: Mgr. Láník (AK – Láník), Ing. Jelínková

Zápis z jednání Zahraniční komise KVL ČR 12.11.2018

Od posledního PV se  ZK nesešla, členové komunikovali mezi sebou elektronickou cestou.

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 16.11.2018

VK se od posledního jednání nesešla.

Průběžně doplňujeme kalendárium vzdělávacích akcí.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 15.11.2018

Přítomni: MVDr. Grym, MVDr. Horáčková, MVDr. Rejnek, MVDr. Vaňousová

Hosté: MVDr. Daniel

Omluven:  MVDr. Holý

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 16.11.2018

Složení odvolacího senátu Představenstva KVL ČR:

Předseda: MVDr. Michal Vítek

Členové: MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Renáta Hlavová

Zápis č. 6 z jednání Volební komise KVL ČR 25.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Dobeš, Hrabal, Raška, Umlášek, Vondráčková

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

Vážené kolegyně a kolegové

Tak, a podzim je tu zase! V loňském roce jsem touto dobou psal úvodník předvolební a letos bych mohl napsat třeba povolební. Téma to je dosti výživné.

Komora veterinárních lékařů České republiky