Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – herpesviróza kapra Koi – Srnojedy, Č. j. SVS/2020/060434-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – Prohlídka jatečných zvířat v hospodářství

Ústřední veterinární správa požádala v lednu 2020 krajské veterinární správy, aby informovaly soukromé veterinární lékaře o změně/novele veterinárního zákona.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

  Časopis Zvěrokruh 5/2020      Úvodník Milé kolegyně, milí kolegové, napsat aktuální úvodník by mně přišlo obtížné i do deníku, natož do […]

Zápis č. 3 z jednání volební komise KVL ČR dne 24. 4. 2020 – 26. 4. 2020

Přítomni:

(MVDr.) Hrabal, Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Raška

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 30. 1. 2020 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2020 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Málopočetná plemena psů a koček: Kurilský bobtail

Kurilský bobtail má svůj původ v bývalém Sovětském svazu, kde je chov těchto koček také tradiční.

covid-19 – Zpráva prezidentky

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

Měsíc života v nouzovém stavu máme za sebou. Pokud bych měla shrnout naši práci za poslední měsíc, dá se shrnout do několika hlavních bodů.

Upozornění Mediální komise a sekretariátu

  Časopis Zvěrokruh 5/2020      Z činnosti komory UPOZORNĚNÍ MEDIÁLNÍ KOMISE A SEKRETARIÁTU Žádáme všechny členy Komory, aby aktualizovali své osobní údaje […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 5/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 14. 5. 2020 Revizní komise 19. 5. […]

Dopis prezidentky předsedům OS KVL

V Brně dne 15. 4. 2020

Vážené předsedkyně, vážení předsedové okresních sdružení,

Co s koronavirem

V dnešní době koronavirové by mohli být veterinární lékaři díky své erudici přece jen korektivem v hysterizujícím mediálním světě. Mám dojem, že mainstreamový mediální svět už se zcela odpoutal od světa reality a faktů a virtuální svět faktů zcela potlačil svět faktů reálných. Tak jak to je?

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství z 31. 3. 2020

Ministr zemědělství: Práce veterinářů je nenahraditelná, pro dozor na jatkách máme i krizový plán se zapojením soukromých veterinářů

Žádost o bonus pro OSVČ

Až 25 tisíc Kč za období 12. 3.–30. 4. 2020: možné dopady v případě neoprávněného čerpání.

Případ vyměněného psa

Revizní komise obdržela podnět ČMKU, která pojala podezření na nestandardní postup veterinárního lékaře při potvrzování identity psa.

Infekční nemoci koček aktuálně

Ve svém nabytém edukačním postgraduálním kalendáři jsem si modrou fixnou zapsal seminář firmy Virbac o infekčních nemocech koček.