Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

K poskytování údajů o pacientech a majitelích zvířat obecním úřadům

V časopise Zvěrokruh (č. 10/2019, str. 7) upozorňujeme členy Komory, že na webové stránky Komory byly umístěny texty týkající se výzvy některých správců daně k poskytování údajů veterinárními lékaři.

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 09/2019

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 09/2019

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 17.10.2019

Přítomni: MVDr. Daniel, MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Návojová – Horáčková,
Omluveni: MVDr. Šinová
Hosté: MVDr. Vaňousová

Úvodník – MVDr. Anna Šimaliaková

Vážené kolegyně a kolegové,

přípravy na sněm, který bude 16. 11. 2019 v Mikulově, vrcholí. V tomto čísle najdete přihlášku. Je i na webu, nebo jednoduše napište na vetkom@vetkom.cz, že dojedete, s kým, a náš skvělý sekretariát si i s tím nějak poradí.

Oravské mezikomorové rendez-vous

Stává se již nevyhnutelnou tradicí, že se slovenská a česká Komora setkávají na společných jednáních. V pátek 6. září 2019 se uskutečnilo na pozvání slovenské strany dostaveníčko obou komor v Zuberci na Oravě, ve stylové Kolibě Josu.

Výstup na tatranské štíty a společné zasedání KVL ČR a SR

V krásné přírodě oravského Zuberce se 7. 9. 2019 sešli veterináři na jedenáctém ročníku výstupu veterinárov na tatranské štíty.

Výzva zájemcům o členství ve volební komisi komory

Představenstvo Komory vyzývá případné zájemce o činnost ve volební komisi pro následující volební období, aby kontaktovali sekretariát Komory – Mgr. Tomáše Vavrušu (vavrusa@vetkom.cz).

Málopočetná plemena psů a koček – TORNJAK

První záznam o tomto pasteveckém plemeni pochází již z roku 1067 z chorvatského Dakova.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 10/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 10. 2019 čestná rada 17. 10. […]

Evidence skutečných majitelů

Dnes si osvěžíme další legislativní povinnost, kterou musí splnit podnikatelské subjekty, A co že to vlastně je evidence skutečných majitelů?

Výzva některých samospráv kolegům k poskytování údajů o zákaznících

Upozornění

– MK upozorňuje kolegy, že na webové stránky Komory byly umístěny texty týkající se výzvy některých správců daně k poskytování údajů veterinárními lékaři.

Využijte veterinární ples k setkání spolužáků

  Časopis Zvěrokruh 10/2019      Pro praxi

Případ amerického myelomu

Na revizní komisi se obrátila chovatelka čtrnáctiletého bišonka, který byl v USA utracen z důvodu pokročilého mnohočetného myelomu. Chovatelka viní dva české veterináře z toho, že nedokázali onemocnění odhalit dříve, a znemožnili tak včasné zahájení léčby.

Veterinární ples

11.01.2020 Praha, Palác Žofín

… letem veterinárním světem

Psí 112: Kurz první pomoci zvířeti pro chovatele

Chovatelé se v rámci kurzu první pomoci zvířatům učili, jak provést svému psu kardiopulmonální resuscitaci, správně vytáhnout klíště, pomoci v případě úpalu a další dovednosti. Výuku vedla místní veterinární sestra.