Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – hlavní město Praha., Č. j. SVS/2022/010970-A

Č. j. SVS/2022/010970-A Nařízení Státní veterinární správy Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom MěVS v Praze […]

Zápis č. 1 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 22.01.2022

Přítomni:   (MVDr.) Andreas, Frank, Hlavová, Kudla, Mazoch, Piskovská, Vokřálová

Omluven:  (MVDr.) Hošek, Vencl

Hosté:  MVDr. Grymová (RK KVL)

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 12/2021

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 12/2021

Zápis č. 7 z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 18.01.2022

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Chloupek, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová

Herpesvirus u koní (EHV 1,4) – důvody pro vakcinaci

Na začátku března 2021 kulminovala incidence akutních infekcí herpesvirem u koní napříč nejen Českou republikou, ale i celou Evropou.

Tisková zpráva SVS – Dva případy Aujeszkyho choroby u psů na Zlínsku

V České republice byly v posledních několika týdnech potvrzeny dva případy úhynů loveckých psů nakažených Aujeszkyho chorobou, oba ve Zlínském kraji.

Zápis č. 1/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 06.01.2022

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch, LL.M. (Čestná rada – na bod 4 – Různé), Petra Jiráková (Broker Vision), MVDr. Petra Šinová (prezidentka), MVDr. Anna Šimaliaková (představenstvo)

Návrh novely Profesního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: Představenstvo Platné znění: Profesní řád § 1 Odpovědnost veterinárního lékaře 1) Profese veterinárního lékaře je svobodným povoláním vymezeným zákonem […]

Falešné razítko – MVDr. Michal Pospíšil

Upozornění Revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Michal Pospíšil, reg. č. KVL ČR 3466 a veškerá veterinární potvrzení […]

Tisková zpráva SVS – SVS před Vánoci zkontrolovala takřka 900 prodejců kaprů, závadu zjistila u 3 procent z nich

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v závěru loňského roku jako každoročně kontrolovali prodejce vánočních kaprů v celé České republice.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 20.12.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Návojová Horáčková, Horáková, Müllerová, Šuláková, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů): Talafous Zemanová

Hosté (bez titulů): Šinová

Má smysl vyšetřovat krev u zdravého psa?

Vyšetření krve patří mezi základní úkony prováděné veterinárním lékařem v rámci diagnostiky nebo monitoringu terapie pacientů.

Editorial – MVDr. Lenka Müllerová

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové,

v úvodu mi dovolte, abych Vám popřála vše nejlepší do nového roku, pevné zdraví a dostatek sil a energie ke splnění Vašich cílů

Z činnosti prezidentky

Koncem roku je pravidlem, že se setkávají kolegové na okresních sdruženích.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Ekonomická komise

EK v těchto dnech měla a má napilno s dolaďováním podrobností ohledně rámcové pojistky profesní odpovědnosti a nadále se věnuje své běžné činnosti.