Komora veterinárních lékařů České republiky

Tisková zpráva SVS – SVS nařizuje vyšetření belgických a nizozemských vajec na fipronil, až po negativním výsledku se uvolní na trh

V souvislosti s kauzou fipronil v belgických a holandských vejcích nařizuje s účinností od 10. srpna 2017 Státní veterinární správa (SVS) mimořádná veterinární opatření.

Zápis č. 7/2017 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 27.07.2017

Přítomni:  (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Jana Fialová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté:  MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé, od 12:00), Mgr. Zbyněk Láník.

Informace o dostupnosti vakcíny ERAVAC – mor králíků RHDV 2

Další dodávka vakcíny ERAVAC inj. bude na trhu od 1.9.2017.

Výzva k hlášení nedostatečné účinnosti vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků v České republice

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (USKVBL) s odpovědností v oblasti registrace veterinárních vakcín, vyzývá praktické veterinární lékaře ke spolupráci a součinnosti při došetřování podezření na nedostatečnou účinnost použitých vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků.

Zápis č. 1 z jednání Volební komise KVL ČR 02.08.2017

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Umlášek, Vondráčková
Omluveni: (MVDr.) Kameník

Tisková zpráva SVS – Seznam invazních nepůvodních druhů, které se nesmí do EU dovážet, se od dnešního dne rozšiřuje o tři živočichy

Dnešním dnem vstupuje v platnost prováděcí nařízení Evropské komise, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů, jež je zakázáno do Evropské unie dovážet.

Zápis č. 4 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 27.07.2017

Účast: (MVDr.) Michal Vítek, Karel Daniel

Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc, Renáta Hlavová (přítomni na telefonu)             

Hosté: ing. Edita Jelínková Hrdličková

Informace SVS – Požadavek na používání dalšího bezpečnostního prvku v pasu zvířete v zájmovém chovu – novela vyhlášky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s nabytím účinnosti dne 1. srpna 2017 vyhlášky č. 211/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, si Vás dovolujeme upozornit na povinnosti,

Tisková zpráva SVS – SVS: V polovině srpna bude na trhu účinná vakcína proti novému subtypu králičího moru

Vzhledem k množícím se dotazům a informacím od chovatelů králíků a veterinárních lékařů týkajících se hromadných úhynů i vakcinovaných králíků prověřovala Státní veterinární správa (SVS) situaci ohledně účinné vakcíny proti novému subtypu králičího moru.

Informace SVS – nová varianta moru králíků

SVS byla v posledních dnech několikrát dotazována chovateli a soukromými veterinárními lékaři na „nový“ typ moru králíků. Níže Vám přeposíláme odpověď SVS na dotaz soukromého veterinárního lékaře s doplněním, že níže uvedená vakcína ERAVAC by dle informací výrobce měla být v ČR k dispozici po 16. 8. 2017.

Úžeh a úpal opět útočí

Horké letní počasí s sebou přináší zvýšené nebezpečí úžehu a úpalu nejen u lidí, ale i u zvířat, především u psů. Jen krátké osvěžení těchto pojmů: úžeh je přehřátí organismu, které vzniká delším pobytem na přímém slunci (třeba na pláži);

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 06/2017

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 6/2017

Úvodník – MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

dnes opět padaly teplotní rekordy. Teplotně nadprůměrný červen jistě usnadnil poslancům rozhodování zda zvednout či nezvednout ruku pro zákon zakazující chov kožešinových zvířat v naší republice.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Tallinu

  Časopis Zvěrokruh 7/2017      Z činnosti komory Karel Daniel Za českou Komoru veterinárních lékařů se tallinských jednání zúčastnili MVDr. J. Bernardy […]

Nelegální obchod se psy – od Tallinu po Prahu

Humoreska Josefa Haška o obchodu se psy je slabým odvarem současného trhu se štěňaty všeho druhu (doporučuji vám znovu přečíst a podivovat se současnosti díla).

Komora veterinárních lékařů České republiky