Komora veterinárních lékařů České republiky

Jak dál v postgraduálním vzdělávání veterinárních lékařů

Pokud chceme ukázat cestu vedoucí k postgraduálnímu vzdělání veterinárních lékařů, měli bychom znát současný stav. Po dokončení alma mater většina jejích absolventů, v dnešní době absolventek odchází do každodenní praxe.

Mistrovství České republiky služebních psů v Solenici

Tímto článkem bych vám chtěla představit práci Policie České republiky – odboru služební kynologie a hipologie policejního prezidia. Akce se konala ve dnech 4.–8. září 2017 v Solenici u Orlické přehrady.

Strategický management – analýza investic, možnosti financování a její návratnost

Investování, čili vynakládání kapitálu, je součástí financování podniku, které představuje získávání a alokaci kapitálu. Samotné investování lze definovat jako vynakládání současných zdrojů za účelem získání budoucích užitků.

Webináře 2017

  Časopis Zvěrokruh 10/2017      Pro praxi 4. 10. 2017 Chovatelské minimum pet králíků i králíků v malochovu – doc. MVDr. Vladimíř […]

Veterinární reprezentační ples 2018

  Časopis Zvěrokruh 10/2017      Informace – zprávy – výzvy

Medica Veterinaria 2017

Vážení čtenáři,

závěrem minulého roku se v Zrcadlové kapli pražského Klementina uskutečnil první ročník veterinární akce s názvem Medica Veterinaria – slavnostní setkání osobností veterinární medicíny a udělení cen za mimořádný a celoživotní přínos veterinárnímu lékařství a publikační činnost.

Upozornění – návrh věcného záměru zákona o KVL ČR

Mediální komise si dovoluje upozornit všechny čtenáře, že na stranách 45–54 tohoto čísla i na webových stránkách Komory mohou najít návrh věcného záměru zákona o KVL ČR. Tento text bude předmětem hlasování na letošním XXVI. sněmu v listopadu.

50. výročí založení Státní veterinární správy

Na pozvání ústředního ředitele SVS jsem se jej jako prezident KVL ČR zúčastnil a na žádost ústředního ředitele jsem spolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, prezidentem Potravinářské komory a zástupcem prezidenta Agrární komory krátkým vystoupením zahájil toto společenské setkání následujícími slovy:

Otevřený dopis zveřejněný na žádost některých členů komory

Pane děkane, profesore Nečasi,

tímto dopisem apelujeme na Vás jako na vedoucího představitele Veterinární fakulty, abyste zvážil své další setrvání ve funkci nebo případnou kandidaturu na post rektora Veterinární a farmaceutické univerzity.

Inzulinová terapie u psů s diabetem

Aplikace inzulínu je jedním z pilířů managementu psů s diabetem mellitem (DM). Existuje několik typů inzulínu, které se liší délkou trvání a tím i použitím.

Veterinář ve službách státu – JÁ A KONĚ

Vyrůstala jsem ve velkém městě, vždy se psem. O všech víkendech a prázdninách v lesích, pozorujíc přírodu. Ale koně jsem obdivovala pouze z dálky a jen málokdy. Na veterině jsem se tohle pokusila změnit.

Významné osobnosti veterinární medicíny a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně – Profesor MVDr. Rudolf Hrabák, CSc.

Profesor MVDr. Rudolf Hrabák, CSc., přednosta Ústavu biologie a zoologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, věrný odchovanec Koldovy brněnské školy veterinární morfologie.

Poděkování – Mgr. Radová Alena a synové

Vážení a milí kolegové!

Chtěla bych Vám všem poděkovat za finanční přispění ve sbírce na dvě nezaopatřené děti MVDr. Jiřího Maňhala, jenž nás opustil v lednu tohoto roku.

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Václav Hodný

  Časopis Zvěrokruh 10/2017      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci ŘÍJNU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Komora veterinárních lékařů České republiky