Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 05/2022

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 05/2022

Zápis č. 6/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 16.06.2022

Přítomni:  (MVDr.) Jana Fialová, Marie Vranková, Diana Frenclová, Veronika Grymová,  Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka

Tisková zpráva SVS – Veterinární inspektoři své kontroly v létě soustředí na farmářské trhy

Státní veterinární správa (SVS) v rámci své dozorové činnosti dlouhodobě kontroluje také prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích.

Tisková zpráva SVS – Další nelegální sklad v areálu SAPA při společné kontrole SVS s Policií ČR

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) při společné kontrole s Policií ČR v pražském areálu tržnice SAPA odhalili další nelegální sklad a v něm 700 kg potravin živočišného původu skladovaných ve zcela nevyhovujících podmínkách.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 30.05.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková, Müllerová, Návojová Horáčková, Talafous Zemanová, Šuláková, Horáková

Omluveni (bez titulů): Šimaliaková

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 10.05.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková, Müllerová, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Talafous Zemanová, Šuláková

Omluveni (bez titulů): Horáková

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 06.06.2022

Přítomni (bez titulů): Kalová, Návojová Horáčková, Pokorný, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni (bez titulů): Horáková

Hosté (bez titulů): Šinová

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období květen 2022.

Tisková zpráva SVS – Pravidla pro cestování se zvířaty do zahraničí

Během nadcházejícího období letních prázdnin a dovolených čeká mnoho občanů České republiky pobyt v zahraničí.

Pozor na přehřátí zvířat v autech

S nástupem vysokých teplot je nutné být více obezřetný při ponechání zvířat v zaparkovaných autech a to i na krátkou dobu.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Vranová Lhota, Č. j. SVS/2022/076272-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Tisková zpráva SVS – Africký mor prasat se v Německu a Polsku u hranic z ČR stále šíří

Nejvážnějším současným nákazovým rizikem pro Českou republiku je šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Německu a Polsku.

Informace SVS – Zveřejnění statusu na WOAH – ČR země prostá vysoce patogenní aviární influenzy

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat, že na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH), byl zveřejněn článek o znovuzískání prostého nákazového statusu v souvislosti s vysoce patogenní aviární influenzou (ptačí chřipkou) v České republice.

Editorial – MVDr. Jan Šterc Ph.D.

Raport (Modrý a rudý)

Fráňa Šrámek

Z činnosti prezidentky

Poslední týdny byly nejen ve znamení příprav na Vetmeeting a sněm, ale také ve znamení společenských akcí. Koncem dubna jsme spolu s doktorem Bernardym navštívili krásný zámek Vígľaš a to u příležitosti 30. výročí Komory veterinárnych lekárov Slovenské republiky.