Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění USKVBL distributorům a odběratelům veterinárních léčivých přípravků – Bonharen Intravenous

Dne 12.10.2020 byla pod č.j. USKVBL/11848/2020/POD doručena Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv informace o podezření na výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku nalezeného na ruském trhu.

Informace SVS – Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu v Nizozemsku, Č. j. SVS/2020/122389-G

Vážená paní, vážený pane,

Dovoluji si Vám předat informaci o novém záchytu vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) neboli ptačí chřipky u volně žijících ptáků v Evropě.

Zápis č. 10/2020 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 22.10.2020

Přítomni:  (MVDr.) Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Josef Zajíc
Omluvena: MVDr. Jana Fialová
Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Upozornění Legislativní komise – právoplatnost voleb

Legislativní komise upozorňuje všechny členy Komory, že právoplatnost a tudíž definitivní výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm, který dle § 12, odst. 4 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb.

Informace k aktuálním vládním opatřením

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení Vlády 1079, 1080  platného od 22.10.2020 do 3.11.2020 veterinární ordinace a poskytování veterinárních služeb není zakázáno  za stávajících vyhlášených hygienických opatřeních (roušky, desinfekce, rozestupy, počet doprovodných osob…).

Sdělení prezidentky o možnosti konání XXIX. sněmu

Vážená paní kolegyně,

texty dopisů i odpovědi, které již došly, najdete v příloze. Stále platí to, o čem byla informována celá členská základna, že přípravy na Sněm nadále probíhají.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 15.10.2020

Přítomni:  MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Daniel, MVDr. Návojová Horáčková, MVDr. Šinová
Omluveni:     –
Hosté:   MVDr. Vaňousová, Ing. Vorel (IPC Corporation)

Zápis č. 7 z jednání Volební komise KVL ČR 16.10. a 17.10.2020

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Kovaříková, Nejedlíková, Vondráčková
Omluven: MVDr. Dobeš

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 09/2020

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 09/2020

Odklad EET – vláda dne 16.10.2020 schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023

Hlavním cílem EET bylo narovnání podnikatelského prostředí, nyní je však prioritou samotná záchrana podnikání.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – herpesviróza kapra Koi – Bohumileč a Újezd u Sezemic, Č. j. SVS/2020/118846-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace k nouzovému stavu a mimořádným opatřením k 12.10.2020

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – herpesviróza kapra Koi – Sopřeč, Č. j. SVS/2020/117956-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zákaz všem veterinárním lékařům předepisovat humánní léčivý přípravek PLAQUENIL

Upozornění mediální komise

WHO – What we know about COVID-19 vaccine development

EPI-WIN_COVID_Update_37_07_October_2020-Vaccine_Development.pdf EPI-WIN_COVID_Update_37_07_October_2020-Vaccine_Development.pptx