Komora veterinárních lékařů České republiky

Tisková zpráva SVS – Českým exportérům se otevírá možnost vývozu hovězího do Chile

Česká republika a dalších deset členských států Evropské unie může nově vyvážet hovězí maso do Chile. V červenci o této možnosti informovala chilská strana Evropskou komisi.

Tisková zpráva KVL ČR a ÚSKVBL ze dne 15.08.2018 – Zástupci Komor veterinárních lékařů ČR a SR jednali s národními lékovými agenturami

Zástupci Komor veterinárních lékařů České a Slovenské republiky jednali s národními lékovými agenturami o budoucích podmínkách pro veterinární léčivé přípravky.

Tisková zpráva SVS – Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy (SVS).

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 10.08.2018

Přítomni:       MVDr. Grym, MVDr. Horáčková, MVDr. Rejnek, MVDr. Vaňousová
Hosté:            –
Omluven:      MVDr. Holý

Zápis z jednání Odvolacího senátu představenstva KVL ČR z 09.08.2018

Složení odvolacího senátu Představenstva KVL ČR:
Předseda:        MVDr. Michal Vítek
Členové:          MVDr. Lubomír Borkovec, MVDr. Renáta Hlavová

Tisková zpráva – Komu se uleví a komu se přitíží po roce 2024?

Evropský parlament a Rada chystají na základě legislativního návrhu Komise nové nařízení, které komplexně upravuje problematiku regulace veterinárních léčiv – a o tom, na pozvání Komory veterinárních lékařů, jednali 1. srpna v Brně zástupci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), slovenské Komory veterinárnych lekárov a slovenského ÚŠKVBL.

Informace SVS – Výskyt anaplazmózy skotu v Chorvatsku – informace č. 1

Vážená paní, vážený pane,

Chorvatsko ohlásilo prostřednictvím systému hlášení nákaz OIE (WAHIS/WAHID) dne 2. 8. 2018 výskyt anaplazmózy skotu.

Tisková zpráva SVS – Počty společných kontrol SVS s Policií ČR a Celní správou narůstají

Od začátku roku Státní veterinární správa (SVS) při kontrolách s policisty a celníky zkontrolovala více než 500 vozidel přepravující potraviny a přibližně u každého šestého vozidla zjistila závadu.

Zápis č. 5 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 26.07.2018

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek, Jan Šterc
Omluveni: (MVDr.)
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková

Pozor na lidskou antikoncepci

Chovatelé se často pokoušejí vyřešit hárání fen či říjení koček nějak jednoduše a levně – hledají možnosti nechirurgického ovlivnění pohlavního cyklu zvířete.

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 06/2018

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 6/2018

Informace SVS – Brucelóza skotu

Vážená paní, vážený pane,
zasíláme informaci o potvrzení brucelózy skotu (B. melitensis) v Rakousku.
Brucella melitensis v chovu skotu v Rakousku, informace č. 1 stav k 19. 7. 2018
Rakouská veterinární autorita oznámila dne 25. 6. 2018 potvrzení ohniska brucelózy skotu, vyvolané původcem B. melitensis v regionu ROHRBACH (viz přiložená mapka). Jedná se o onemocnění přenosné na člověka.

Informace SVS – Aviární influenza

Vážení kolegové
zasíláme informaci ohledně výskytů aviární influenzy v Evropě.
Výskyty aviární influenzy v Evropě v roce 2018 informace č. 1
V roce 2018 bylo potvrzeno již 33 ohnisek nízce patogenní aviární influenzy (LPAI) v chovech drůbeže v Dánsku (3 ohniska), Itálii (2 ohniska), Švédsku (1 ohnisko) a ve Francii (27 ohnisek). Všechna ohniska kromě tří byla zjištěna v chovu kachen.

Úvodník – MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková

Milé kolegyně, milí kolegové,

držíte v ruce další číslo našeho stavovského časopisu. Jsou za námi první letošní vedra, suché počasí, a zpráva, že se na jižní Moravu zatoulal druh komára přenášející virus západonilské horečky.

Shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bergenu

V norském Bergenu se na začátku června konalo jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů (UEVP) a Evropské veterinární federace (FVE). Uvítací projev pronesla paní Erna Solbergová, norská premiérka. Jako hosté se zúčastnili také Johnson Chiang, prezident Světové veterinární asociace(WVA), a Mike Topper, prezident Americké veterinární asociace (AVMA).

Komora veterinárních lékařů České republiky