Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Covid-19 u belgické kočky – co z toho vyplývá?

Fakulta veterinární medicíny Univerzity v Lutychu oznámila, že zjistila infekci SARS-CoV-2 u kočky. Jde o první případ, kdy zvíře pozitivní na SARS-CoV-2 vykazovalo klinické příznaky.

Rodokmen viru SARS-CoV-2

Virus SARS-CoV-2 byl poprvé sekvenován v lednu 2020 a od té doby vědci veřejně sdílejí stále rostoucí počet úplných sekvencí viru získaných od pacientů. Tato data jsou využívána k intenzivnímu studiu pro pochopení původu viru a jeho příbuznosti s ostatními koronaviry.

Čínští vědci požadují trvalý zákaz konzumace volně žijících zvířat

Ačkoli původ viru SARS-CoV-2, který způsobuje současnou pandemii akutního respiračního syndromu označovaného jako Covid-19, nebyl zcela přesně objasněn, je zřejmé, že čínský trh s živými volně žijícími zvířaty hrál velmi důležitou roli při prvotním šíření onemocnění

Tisková zpráva SVS – I v současné době je nutné dodržovat pravidla proti zavlečení afrického moru prasat

Téměř všechna pozornost společnosti se v současné době soustředí na snahy o zpomalení šíření infekce COVID-19 a s tím spojenou ochranu zdraví lidí, což je zcela pochopitelné.

Úvodník – MVDr. Petra Šinová

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po patnácti měsících jsem opět dostala za úkol napsat pár řádků na úvod časopisu.

Dolný Kubín již po čtrnácté

Ve dnech 14.–15. února proběhl v Dolním Kubíně čtrnáctý ročník odbornospoločensko- športového podujatia, které slovenská Komora spolu se Státní veterinární správou (ŠPVS) organizuje pro zástupce státních veterinárních správ, profesních asociací a vzdělávacích institucí karpatského regionu; tedy Polska, české republiky a Slovenska.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 3. 2020 revizní komise 17. 3. […]

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Pozor na daňové přiznání

Na co si dát pozor při zpracování pro rok 2019 a případně něco zbytečně neopomenout

Pokud se rozhodnete sami si sestavit daňové přiznání z příjmů fyzických osob (DPFO), níže uvedu příklady, kde poplatníci často chybují. Celková koncepce růžového formuláře DPFO je založena na paragrafech zákona o daních z příjmu a je koncipovaná od § 6 až § 10.

Jak správně na pokoutníky

V agendě revizní komise se často objevují podněty členů KVL k řešení případů nezákonného výkonu veterinární činnosti , která spočívá nejčastěji ve vystavování veterinárních potvrzení neoprávněnými osobami (tzv. falešná razítka) nebo nezákonnou distribucí veterinárních léčiv prostřednictvím sociálních sítí.

Upozornění – rámcová smlouva

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Pro praxi  

Výzva

Vážené kolegyně a kolegové,

je to neuvěřitelné, ale v září 2020 si připomeneme

35 let od promoce na VŠV v Brně.

Rozhodli jsme se s kolegou Lubo Králem, že zorganizujeme setkání absolventů a společně toto jubileum oslavíme v říjnu 2020 v Brně.

Lundehund syndrom

Lundehund syndrom je dědičné onemocnění trávicího traktu výhradně psího plemene norský lundehund. Jde o kombinaci několika onemocnění trávicího traktu, jehož následkem je ztráta bílkovin.

Málopočetná plemena psů a koček – LAPINKOIRA

Lapinkoira neboli finský laponský pes je špicovité ovčácké plemeno původem z Finska.

Pozvánka na setkání absolventů z roku 1980

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Informace – zprávy – výzvy