Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Záznam rozhovoru s prezidentkou Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petrou Šinovou.

Dne 10.04.2021 v 18:30 proběhlo interview na ČT 24 s prezidentkou Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petrou Šinovou. Záznam rozhovoru […]

Zápis č. 4 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 27.03.2021

Zápis č. 4 ze zasedání čestné rady dne 27. 3. 2021 na Sekretariátu KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno […]

Nařízení Státní veterinární správy – aviární influenza, Č. j.: SVS/2021/043506-A/01

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen MěVS v Praze SVS) vám přílohou na vědomí zasílá nařízení č. j. SVS/2021/043287-A při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy.

Zápis č. 3/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.03.2021

Přítomni:   (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Diana Frenclová, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 2/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.02.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová, Milan Bittner, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 28.03.2021

Přítomni (bez titulů): Horáková, Kalová, Návojová Horáčková, Pokorný, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období březen 2021.

Změní se pohled na kastrace zvířat?

Kastrace společenských zvířat – tedy většinou psů a koček – je většinou vnímána pozitivně.

Antigenní testování – povinnosti zaměstnavatele

Převzato z informačního e-mailu V těchto dnech jste nesjpíše obdrželi do datové schránky novou datovou zprávu. Jedná se o kód vůči […]

Příspěvek ke mzdě v případě tzv. izolačky

Novela pro zaměstnavatele, která se promítne ve mzdách v dubnu 2021

Tisková zpráva SVS – Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných produktech loni dále klesal

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů.

Tisková zpráva SVS – Ptačí chřipka zasáhla chov 175 tisíc nosnic a další chov kachen, počet ohnisek ptačí chřipky v ČR vzrostl na 25

V České republice byla potvrzena další dvě ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Počet letošních ohnisek tak vzrostl na 25.

Poptávkové řízení na dodavatele řešení webových stránek KVL ČR

Komora veterinárních lékařů ČR vypisuje poptávkové řízení na dodavatele řešení webových stránek KVL, které by měly být z kategorie administrovatelných […]

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza – Vápno u Přelouče, Č. j. SVS/2021/036808-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 14.03.2021

Přítomni (bez titulů): Horáková, Kalová, Návojová Horáčková, Pokorný, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová