Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XXVIII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Doporučený postup při základním klinickém vyšetření koček

1. Postoj, držení těla, pohyb, chování

Doporučené postupy při základním klinickém vyšetření želv

1. Pozorování nefixovaného zvířete (v přenosce, kleci, chovatelském zařízení)

Doporučené postupy při základním klinickém vyšetření ptáků

1. Pozorování nefixovaného zvířete (v přenosce, kleci, chovatelském zařízení)

Doporučené postupy při základním klinickém vyšetření krokodýlů

1. Pozorování nefixovaného zvířete (v přenosce, kleci, chovatelském zařízení)

Doporučené postupy při základním klinickém vyšetření ještěrů

Doporučené postupy při základním klinickém vyšetření ještěrů

Doporučené postupy při základním klinickém vyšetření hadů

1. Pozorování nefixovaného zvířete (v přenosce, kleci, chovatelském zařízení)

Doporučené postupy při základním klinickém vyšetření drobných savců

1. Pozorování nefixovaného zvířete (v přenosce, kleci, chovatelském zařízení)

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období říjen 2019.

Tisková zpráva SVS – SVS znovu upozorňuje chovatele na povinnost čipovat své psy do konce roku

Chovatelé v České republice mají zhruba poslední tři týdny na to, aby své psy nechali u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem.

Informace SVS – Elektronická evidence preventivních a diagnostických úkonů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o nové webové aplikaci, která bude sloužit soukromým veterinárním lékařům k elektronické evidenci povinných preventivních a diagnostických úkonů stanovených v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace a kterou bude možné využít i k vytvoření objednávky laboratorního vyšetření a k odeslání dat o odebraných vzorcích příslušnému státnímu veterinární ústavu a rovněž krajské veterinární správě.

Zápis č. 11 ze zasedání Čestné rady KVL ČR 15.11.2019

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová
Omluven:       –
Hosté: MVDr. Fialová, MVDr. Vranková (RK KVL)

Zápis č. 11/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 15.11.2019

Přítomni:  (MVDr.) Milan Bittner, Josef Zajíc, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé)

Tisková zpráva SVS – SVS ruší opatření zakazující ošetřování spárkaté zvěře proti parazitům

Státní veterinární správa (SVS) k 31. 12. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření vydaná v závěru minulého roku, která zakazovala myslivcům v České republice používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře.

Tisková zpráva SVS – Prodejci vánočních kaprů mají nejvyšší čas nahlásit své stánky SVS

Jelikož se nezadržitelně blíží vánoční svátky, upozorňuje Státní veterinární správa (SVS) pouliční prodejce kaprů tak, jako každý rok, na povinnost nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat.