Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Prodej léčiv na internetu

V průběhu roku se nezávisle na sobě na revizní komisi obrátilo několik veterinárních lékařů se stížností na internetový prodej léků podléhajících preskripci. Ponejvíce se jednalo o různé „skupiny koňáků“, majitelů a chovatelů koní majících profily na facebooku.

Lagotto – střádající nemoc

Lagotto střádající nemoc, anglicky lagotto storage disease (LSD), je genetické onemocnění postihující italské vodní psy. Nemoc se projevuje neurologickými příznaky a změnou v chování psa.

Kočka v ordinaci

I v oblibě plemen koček panuje určitá módnost. V součastné době je největší zájem o mainské mývalí. Je to největší domestikovaná kočka. Pochází z Ameriky, ze státu Maine, tam se takové kočky volně pohybují jako běžné domácí kočky.

… letem veterinárním světem

“Znepokojující příznaky” vlivu pandemie na veterináře

Nová data ukazují, jak koronavirová pandemie sráží příjmy veterinárních praxí ve Spojeném království silněji než ve zbytku světa.

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě. Navrhovatelé tím výrazně zvýší pravděpodobnost hladkého přijetí návrhu.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

„MK vyzývá kolegy působící ve faremní praxi, aby aktivně vyzkoušeli a následně připomínkovali systém zadávání elektronických žádanek z dílny SVS.

Výzva Mediální komise

  Časopis Zvěrokruh 7/2020      Informace – zprávy – výzvy MEDIÁLNÍ KOMISE vyzývá kandidáty do komorových voleb, kteří mají zájem o předvolební […]

Poděkování

1.
Chci poděkovat kolegyni Petře Šinové a kolegům Janu Pokornému a Martinu Zelinkovi za podporu při apelování na ostatní členy představenstva ve věci zabezpečení ochranných pomůcek pro členy Komory.

Divoké druhy zvířat v cirkusech – OTEVŘENÝ DOPIS

Redakční rada časopisu Zvěrokruh, Brno, 15. 6. 2020 KVL ČR

Vážené členky a členové redakční rady časopisu Komory veterinárních lékařů České republiky Zvěrokruh,

Památník padlým koním

Za budovou Staré pošty v Kovalovacích u Brna, skryt očím řidičů projíždějících kolem po rušné „císařské“ silnici, tyčí se již několik let památník věnovaným netradičním padlým hrdinům bitvy tří císařů u Slavkova – vojenským koním.

Černá kočka

Prostá úvaha nás vede k předpokladu, že po osmi semestrech marxistické teorie korunované na konci čtvrtého ročníku veterinárního lékařství obligátní zkouškou z vědeckého komunismu, budou naše duše, pokud připustíme jejich existenci, otesány a nánosy pověr, co by zpráchnivělá veteš, dokonale vysmýčeny.

Jubilanti

V měsíci ČERVENCI oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Carl Spitzweg; Lovec motýlů

Kdo viděl některý zfilmovaný román od Karla Maye, ve kterém se vyskytuje postava komického podivína věnujícího se uprostřed potyček bělochů s indiány své přírodovědě, mohl by si myslet, že na titulce našeho Zvěrokruhu nemáme výřez z obrazu, jak bývá zvykem, ale okénko z filmu.

Veřejná vyhláška – Oznámení o možnosti převzít písemnost – MVDr. Miloš Staněk

Komora veterinárních lékařů České republiky jako samosprávná stavovská organizace sdružující veterinární lékaře, na kterou byla na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky,

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 06/2020

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 06/2020