Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ne každý pes na Silvestra slaví

Konec roku se většinou nese ve znamení oslav, na kterých nesmějí chybět rozličné petardy a ohňostroje. Rostoucí příjmy obyvatelstva umožňují vyznavačům této kratochvíle pořizování stále většího množství zábavní pyrotechniky.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 17.12.2019

Přítomni:  MVDr. Daniel, MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Návojová – Horáčková, MVDr. Šinová

Hosté:  MVDr. Vaňousová

Úvodník – MVDr. Martin Grym

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

měl jsem záměr vám s lehkostí sobě nevlastní popsat „o čem sním, když bdím“, ale nechci v době po mikulovském sněmu, který s sebou přinesl spor o politikou infikovaného moderátora, zbytečně vířit prach a připomínat čerstvé sváry.

Usnesení XXVIII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Ohlédnutí za 28. sněmem Komory

Letošní mikulovský sněm byl podle mého názoru částečně odlišný od sněmů v předchozích letech. Určitě šíří agendy, která vnesla některá nová témata, určitě změnami ve skladbě účastníků – která odrazila genderový posun ve prospěch mladších kolegyň – ale určitě také odrazem celospolečenských trendů.

…jen pro horních deset…? :-)

Drahé kolegyně a kolegové. Dovoluji si Vás pozvat do VIP salonku. Salonek se vždy nachází v prostorách sněmu.

Postřehy ze sněmu

Letošní 28. sněm KVL se konal v Mikulově, v hotelu Galant. Počet účastníků nijak nevybočoval z čísel předchozích let, tedy 156 přítomných členů a s delegovanými hlasy celkem 233 hlasů.

Zhodnocení proběhlého sněmu

Bylo – nebylo… Zpoza prachu kopyt bělouše svatého Martina, v předvečer něžné revoluce, povstal i nám další ročník výročních aktualit, postřehů, rokování a emocí, tentokrát v mekce vinařské, městě to Mikulově.

Sněmovní ozvěny

Dovolte mi pár slov na téma: Moderátor.

Politik, kterého si zvolí občané, je politikem, od kterého očekávají naplnění jejich zájmů.

Falzifikát veterinárního receptu – MVDr. Karel Malina

Upozornění Revizní komise Revizní komise KVL ČR upozorňuje na falzum veterinárního receptu, domněle vystaveného MVDr. Karlem Malinou. Matrika KVL ČR […]

Zpráva z EVERI

Setkání delegátů veterinárních specialistů – zástupců vědeckých, pedagogických a farmaceutických společností EVERI, jedné ze sekcí Federace veterinářů Evropy (FVE) proběhlo na své pravidelné valné hromadě opět v Bruselu, a jako již tradičně v podzimním termínu.

Průjmové onemocnění psů ve Skandinávii

Na konci srpna a v září propukla v Norsku „epidemie“ hemoragické gastroenteritidy psů.

Jednání UEVP a FVE GA v Bruselu

Ve dnech 7.-9. listopadu proběhla v Bruselu jednání Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 17. 12. 2019 mediální komise 19. 12. […]

Málopočetná plemena psů a koček – URUGUAYSKÝ CIMARRON

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o honácké, pastevecké, hlídací a někdy i lovecky využívané plemeno z jihoamerického státu Uruguay.