Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Harmonogram voleb do orgánů KVL

Představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky tímto vyhlašuje v souladu s článkem 2.2. volebního řádu Komory veterinárních lékařů České republiky […]

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/108355-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/108359-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Tisková zpráva SVS – SVS se i letos představí na mezinárodním agrosalónu Země živitelka

Státní veterinární správa (SVS) se podobně jako v předchozích letech i letos opět představí na aktuálně startujícím mezinárodním agrosalónu Země živitelka na českobudějovickém výstavišti.

Zápis č. 8/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 11.08.2022

Přítomni:  (MVDr.) Jana Fialová, Diana Frenclová, Veronika Grymová,  Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka

Omluvena: MVDr. Marie Vranková

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (ČR, na bod 4 – různé)

Pozor na spadlé ovoce !!!

S koncem léta a s dozrávajícím ovocem na zahradách a v sadech by měli jako každý rok zpozornět zejména chovatelé ovcí, koz a i skotu, kteří je chovají právě na pastvinách pod ovocnými stromy.

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 07/2022

Pracovní výkazy členů orgánů KVL ČR za 07/2022

Tisková zpráva SVS – Biologická bezpečnost je klíčová při boji s nákazou, africký mor prasat nevyjímaje

Státní veterinární správa (SVS) apeluje na dodržování biologické bezpečnosti jako nejdůležitějšího nástroje prevence před nebezpečnými nákazami.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Podměstí, Č. j. SVS/2022/105333-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže – Holotín, Č. j. SVS/2022/100276-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/105399-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Proseč, Č. j. SVS/2022/105514-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Bor u Skutče, Č. j. SVS/2022/105487-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Dolní Újezd u Litomyšle, Č. j. SVS/2022/106512-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Editorial – MVDr. Jana Fialová

Sama jsem si několikrát kladla otázku, k čemu je nám Komora, co přináší kromě placení příspěvků a nutnosti platit si povinné pojištění profesní odpovědnosti?