Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Autoúraz

  Časopis Zvěrokruh 6/2014
     Soudnička

Radka Vaňousová

Při psaní soudničky byly jako inspirační zdroj použity materiály ze spisu revizní komise

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o prošetření eventuálního správného postupu veterinárního lékaře.

Dne 5. 12. došlo zhruba ve 13 hodin ke sražení mé fenky bernského salašnického psa projíždějícím autem. Fenku jsme s přítelkyní okamžitě odvezli k ošetření na výše uvedenou veterinární kliniku. K ošetření došlo zhruba ve 13.20 hod., ošetřujícím lékařem jí byla píchnuta protišoková injekce + další na ředění krve a bylo provedeno sono vyšetření. Lékař nám sdělil, že na sonu je vidět v těle fenky nějaká tekutina. Další vyšetření nebylo provedeno a byli jsme pozváni na 18. hodinu na kontrolu. Následně jsme odjeli domů.

Zhruba ve 16.30 hod. došlo k prudkému zhoršení jejího zdravotního stavu, začala velmi těžce dýchat a na jazyku se objevila krev. Okamžitě jsme fenku naložili do auta a odvezli ji k výše uvedenému veterinárnímu lékaři. Bohužel, již během patnáctiminutové cesty nám zemřela a smrt konstatoval i lékař. Zaplatili jsme za ošetření 1210 Kč, nebyla nám vystavena stvrzenka ani lékařská zpráva o provedeném ošetření.

Konzultoval jsem následně postup lékaře s jinými veterinárními lékaři, kteří mně jednoznačně utvrdili v tom, že mělo být po sonografi ckém vyšetření také provedeno rentgenologické vyšetření a následně eventuálně operace, která mohla zachránit život naší fenky. Tímto nám byla podle mého názoru způsobena obrovská psychická újma a také značná materiální škoda, fence byly téměř dva roky.

Žádám o prošetření celé věci a následné informování.

Majitel

Vyjádření ošetřujícího veterinárního lékaře

Vzhledem k tomu, že od případu uplynul měsíc, všechny okolnosti si detailně nevybavuji.

Přikládám přiložený záznam vyšetření. Další informace jsem získal od veterinární techničky, která si okolnosti případu pamatovala.

 

Klinickým vyšetřením jsem zjistil sice bledé spojivky, ale ne v takovém stupni, který by svědčil pro masivní vnitřní krvácení. Rovněž moje spolupracovnice tvrdí, že pes nebyl dopraven k ošetření bezprostředně po úrazu. Údajně měli majitelé strávit nějaký čas odchytem druhého psa, se kterým zraněný pes utekl. Sonografi ckým vyšetřením zjištěné malé množství volné tekutiny v dutině břišní mohlo svědčit pro krvácení, ale i pro rupturu močového měchýře, který se nezobrazoval. Byl aplikován hydrokortizon a pamba inj.

RTG vyšetření jsem bezprostředně po nehodě nepovažoval za bezpodmínečně nutné. Samozřejmě, každá další informace může být užitečná, ale na případný pneumotorax pes nevypadal. Zvažovali jsme hospitalizaci, ale majitel se mi jevil schopný případné zhoršení stavu posoudit a z bydliště chovatele je možné na naši kliniku dojet za deset minut.

ukládá se mu disciplinární opatření – pokuta.

Klinický stav pacienta a schopnost majitele posoudit situaci jsem vyhodnotil tak, že jsme se dohodli na převozu pacienta do domácího prostředí a doporučil jsem opakovanou návštěvu na klinice. Dle veterinární techničky byli pozváni na 15 hodinu. Volali prý v 16 hodin, jestli musí jezdit, že pes klidně spí. Posouzení stavu pacienta je samozřejmě subjektivní a v době vyšetření kriticky nevypadal. Nejsem si jist, jestli by zmiňované RTG vyšetření přineslo nějaké informace, které bychom mohli k záchraně psa využít. Bohužel, absence pitvy nám neumožňuje posoudit, co bylo bezprostřední příčinou úhynu, a lze jenom spekulovat, co by mohlo pacienta zachránit. Úhyn psa je pro majitele vždy velice traumatizující situace, proto je pochopitelné, že hledá viníka, zejména proto, že byl podpořen jiným kolegou, který má ve věci jasno a byl by býval schopen pomoci.

Vzhledem k tomu, že komunikaci s majitelem nezaznamenáváme, nemáme pro doplňující informace žádné důkazy.

Rozhodnutí čestné rady

Disciplinárně obviněný veterinární lékař je vinen, že dne 5. 12. neprovedl řádné a průkazně doložitelné vyšetření a ošetření akutního pacienta, ačkoliv zjistil v dutině břišní pacienta volnou tekutinu, nedoložil žádná další vyšetření směřující k odhalení původu této tekutiny, neprovedl auskultační a RTG vyšetření tak, aby vyloučil vnitřní odhalení poranění dutiny hrudní při ztíženém dýchání a neprovedl vyšetření srdeční frekvence, v důsledku čehož nebyl znám skutečný stav pacienta, a tak byl ohrožen jeho život, a pacienta nehospitalizoval, a tedy porušil svoji povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy a ukládá se mu disciplinární opatření – pokuta.

 
Radka Vaňousová