Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Avízo – mimořádný tiskový briefing a program XVIII. Sněmu KVL ČR

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.czAVÍZO – MIMOŘÁDNÝ TISKOVÝ BRIEFING A PROGRAM XVIII. SNĚMU KVL ČR

Vážení kolegové, novináři,

dovolujeme si Vás upozornit a pozvat na mimořádný tiskový briefing

s Dr. Tjeerdem Jornou – prezidentem Světové veterinární asociace
a MVDr. Karlem Danielem – prezidentem Komory veterinárních lékařů ČR,

který se uskuteční před zahájením

XVIII. sněmu Komory veterinárních lékařů ČR,

v sobotu 12. září 2009 v 11 hodin v hotelu Dvořák, Tábor (http://www.orea.cz/dvorakta/)

Témata:

– role a aktivity Světové veterinární asociace v “globální vesnici”
– veterinární profese vs. chřipka A/H1N1 (mexická/prasečí chřipka)
– “Jeden svět – Jedno zdraví”: spolupráce veterinárních a humánních lékařů
– zdraví zvířat, welfare a veřejné zdraví
– veterinární vzdělávání
– bezpečnost potravin
– Světový veterinární kongres 2013 v Praze

XVIII. SNĚM KVL ČR
TÁBOR 12. září 2009
PROGRAM

13:00 Zahájení, uvítání hostů, návrh jednacího programu

13:30 – 14:15 Vystoupení čestných hostů

Dr. Tjeerd Jorna – prezident Světové veterinární asociace / World Veterinary Association
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. – ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR
MVDr. Jiří Bureš – vedoucí sekce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

14:30 – 15:30 Zprávy orgánů KVL ČR – prezident, RK, ČR

16:00 – 16:20 Korespondenční volby do orgánů komory

– zpráva volební komise o organizaci a průběhu korespondenčních voleb do orgánů komory
– schválení právoplatnosti korespondenčních voleb do orgánů komory
– zpráva volební komise o výsledku voleb do orgánů komory

16:30 – 16:50 Návrh rozpočtu komory na rok 2010 včetně diskuse a hlasování

17:20 – 17:40 Doplněné body jednacího programu dle rozhodnutí sněmu

17:40 – 18:00 Diskusní příspěvky, usnesení a závěr