Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Bakaláři a komorový věstník

Bakaláři a komorový věstník

Komentář

Téma bakalářů, přednesené Doc. Vladimírem Kyllarem, se nese již dlouho v jednotném duchu. Praktičtí vet. lékaři jsou zajedno v tom, že bakaláři jsou hrozbou. Vet. doktorům “lepší sestřička” nebude žádnou posilou a hrozí tedy, že tito absolventi budou nezaměstnatelní. Všichni přítomní mají jasno: bakaláře nechtějí. Vůbec jasné ale není, jaké konkrétní kroky v této věci učiní a kdo.

Tématu Zvěrokruhu se věnuje zpráva člena redakční komise Petra Matušiny. Ten vysvětluje, proč je vhodné, aby Komora disponovala jak papírovou, tak elektronickou verzí časopisu.

Vzhledem k tomu, jakým tempem se zpravodajství i publicistika na síti ubírá, mělo by být obojí samozřejmostí. Zazněl názor, časopis si členové Komory platí, takže pokud jej sněm zruší, budou členové patrně chtít sumu za měsíčník odečíst od celkové výše ročních příspěvků.

Aby Komora držela krok se světem, bude i elektronická verze na místě. Pokud ale porovnáme komorové stránky s některými podobnými ale zahraničními, počítejme raději s tím, že elektronický věstník raději nebudeme vytvářet formou blogů. Obsah možná bude muset pojmout i témata mimokomorová, nezaškodilo by sledovat například poměry cizozemských komor, uplatňování bruselských veterinárních předpisů tu i v cizozemí a podobně. Prestižní by byly nejen články a fotografie: interaktivní videospoty budou brzy samozřejmostí.

Pokud bude tedy Komora svůj věstník rušit, pravděpodobně se dříve nebo později ocitne před úkolem budovat jej znovu.

(hop)

Komora veterinárních lékařů České republiky