Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Bee Health Conference Brusel 7.4.2014

  Časopis Zvěrokruh 6/2014
     Z činnosti komory

Luboš Borkovec

Zápis z konference o zdraví včel

Konference o zdraví včel zorganizovaná Evropskou komisí prezentovala výsledky zkoumání ohledně zemědělské produkce ve vztahu k biodiverzitě včel a ostatních opylovačů, příčiny zvýšených úhynů včelstev, využití evropských podpůrných fondů pro včelařství, lepší včelařské praktiky a zdravotní problémy u včel.

 

Evropská komise, referenční laboratoř EU pro zdraví včel a ANSES vydaly první oficiální soubor údajů EU o uhynulých včelstvech a srovnatelnou mezinárodní studii vypracovanou s dobrovolnou spoluprací veterinárních služeb 17 členských států (ČR mezi nimi nebyla pozn.).

Obecně – podle EFSA bylo zakázáno použivání neonikotinoidů vzhledem k nebezpečí i pro divoce žijící vely a čmeláky.

Prezentují se nové ideje, jako model, kterými se mohou inspirovat ostatní (Dmitrios Melas, generální tajemník pro zemědělství a mezinár. vztahy, ministerstvo).

Pro rozvoje venkova a výživy je dimenze včelařství ekologickou i sociální nutností – proto je třeba podporovat včelaření prakticky i finančně. Doporučuje komisi pokračovat v podpoře výzkumu ztrát včelstev (Maria Gabriel, členka EP).

Z 10–30 % vzrostly ztráty dříve kvůli Acarapis Woodi, pak varroózou, kontaminace vosku následuje nyní.

Fenomén ztrát včelích kolonií se velmi rozšířil během posledních 10–15 let, zejména ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Německu, UK, Nizozemsku, Itálii a Španelsku (10% ztráty v Řecku, 30% ztráty ve Francii).

Příčiny jsou multifaktoriální:

• Varroa destruktor – od r. 1960, kdy se objevil ve východní Evropě,

• Virální, bakteriální, parazitární a plísňové zárodky (zejména Nosema ceranae,

• Pesticidy (speciálně neonikotinoidy), jsou-li používány nezodpovědně a intenzivní zemědělské produkční systémy,

• Čistě zemědělské praktiky

• Čistě včelařské praktiky

• Kvůli nedostatku veterinárních léčiv povolených pro včely tak včelaři využívají i nepovolených produktů, to znamená i léčivé přípravky bez předpisu a návodu na použítí, což může mít za následek rezidua v medu, vosku.

Vzhledem k významu včel, musí se Evropa těmto problémům věnovat – nebo následně čelit pohromě.

V mnoha zemích poklesl zájem veterinářů během posledních pěti dekád o problematiku chorob včel.

Protože neprofesionální včelaři hospodaří se dvěma třetinami (67 %) z 15 mil. včelstev, velmi často se zabývají léčbou včelstev sami, bez odborných veterinárních vstupů. Což opět, – při nesprávném dávkování – může mít za následek rezidua v medu, vosku.

Pro zastavení poklesu včelstev – a dalších ztrát ekonomických a pro životní prostředí – je nutno toto změnit.

Veterináři musí spolupracovat úžeji s včelaři a včelařskými organizacemi – asociace mají zajistit, aby se včelám dostalo potřebné péče. Evropské dozorové orgány musí takové změny podporovat.

příštích třech letech bude více než 100 milionů eur přiděleno EU na financování včelařských programů

Z diskuse na konferenci

Investovat do vývoje veterinárních léčiv pro včely je obtížné – trh je totiž příliš malý.

S garancí finanční pomoci aspoň na 20 let by se velmi usnadnil vývoj nových léků pro včelařství. Než začne firma potřebný lék vyvíjet, musí vydat přes milion eur, pak to stojí 6–10 miliónů eur.

Gérard Tubery zdůraznil nutnost dialogu mezi zemědělci a včelaři.

Uskutečňovat to pragmaticky a vědecky.

Étienne Bruneau (včelař): Veterináři se snaží zvýšit svoje vzdělání v oblasti. Včelaři ovšem znají patologii aktuálně a na místě – nezbytnost dialogu s veterináři. Lék účinný proti varroóze ve Francii ani v Evropě nemáme, spektrum léků se liší stát od státu.

Nové poznatky nejsou moc známy z hlediska synergií mezi insekticidy a dalšími látkami v prostředí – třeba i s akaricidy používanými ve včelařství (Marco Contero – Greenpeace).

Pro boj s varroózou je nezbytné zabezpečit:

dobré včelařské metody + dobré včely s dobrými čisticími instinkty + bezpečné účinné léky. Kys. mravenčí, také dobrý lék. Ovšem je nutno zasahovat vždy komplexně.

Zástupce italských včelařů vytkl francouzské přednášející Marii Pierre Chauzatové, že uvádí nepravdivá tvrzení o nárustu celosvětové produkce medu. A sice, že nezdůraznila fakt, že celosvětově se produkce medu markantně vůbec nezvyšuje, kromě Číny, jejíž produkce medu skokově narostla 5x! A to prý znamená jasnou indicii pro falšování medu. Nelze v tak krátké době zvýšit množství včelstev při zhruba stabilních snůškových poměrech z let předchozích!

 

Evropská komise bude finančně podporovat záměry pro zastavení poklesu včelstev. Dacian Cioloş, evropský komisař odpovědný za zemědělství, uvedl, že 30 % alokace rozpočtu přímých plateb a rozvoje venkova v rámci reformované SZP bude použito na podporu udržitelných zemědělských postupů. Kromě toho budou doplňková opatření cílena do evropského včelařského odvětví: v příštích třech letech bude více než 100 milionů eur přiděleno EU na financování včelařských programů. Ovšem je třeba zároveň v tomto směru sledovat exekutivu vlastní země.SZP bude použito na podporu udržitelných zemědělských postupů. Kromě toho budou doplňková opatření cílena do evropského včelařského odvětví: v příštích třech letech bude více než 100 milionů eur přiděleno EU na financování včelařských programů. Ovšem je třeba zároveň v tomto směru sledovat exekutivu vlastní země.

Na závěr konference jsem se optal svého belgického souseda, zda také oni mají povinnost utrácet divoce žijící včely v rámci prevence proti nákazám?

Vytřeštil na mne oči a ptal se, zda stále ještě v ČR. máme totalitní režim? Nemohl pochopit, že náš stát organizuje genocidu divoce žijících včel! Musel jsem přiznat, že tento postup v naší legislativě stále je.

 
Luboš Borkovec