Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Bioveta má nový zvířetník

Bioveta má nový zvířetník

20. května 2008 se v Ivanovicích na Hané, sídle společnosti Bioveta, a. s., konalo slavnostní otevření nově vybudovaného zvířetníku. Mezi významné pozvané hosty patřili mimo jiné ústřední ředitel SVS ČR MVDr. Milan Malena, Ph.D., a ředitel ÚSKVBL prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Zvířetník byl vybudován za účelem provádění požadovaných zkoušek na zvířatech a je rozdělen na dvě části: infekční a neinfekční. Splňuje standardy správné výrobní praxe o chovu a využití pokusných zvířat ke kontrolním a výzkumným účelům a je svým špičkovým vybavením srovnatelný s evropskými zařízeními podobného typu.

Za KVL ČR se zúčastnila
a zapsala Sylva Skálová