Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Blahopřání

Dne 22. 2. 2006 oslavil významné životní jubileum 75 let člen Komory veterinárních lékařů ČR:

MVDr. Ing. Zdeněk ŠAROCH z Aše.

Představenstvo KVL ČR MVDr. Šarochovi blahopřeje.

Redakční komise se omlouvá Dr. Šarochovi za opožděné uveřejnění tohoto významného životního jubilea v časopise KVL ČR