Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Bluetongue a IBR – ozdravování

Bluetongue a IBR – ozdravování

To byla dvě hlavní témata jednání, kterých se ve dnech 15. února na SVS v Praze zúčastnili Dr. Daniel a Borkovec a 19. února na poradě náměstka ministra zemědělství v Praze Dr. P. Raška a L. Borkovec.

Z jednání prezidenta KVL ČR Dr. Daniela a
Borkovce s kolegy Vitáskem, Sehnalem a
Semerádem na SVS v Praze 15. 2. 2008

Dr. Vitásek, Sehnal a Semerád zhodnotili 15. února v Praze za SVS kolísající úroveň seminářů k lékové legislativě a katarální horečce ovcí, které měly proběhnout v jasněji určené vzájemné spolupráci. Příště má být přesněji vymezena odpovědnost i délka určených přednášek tak, aby byly hlavně dost atraktivní. Informovanost má být také včasnější.

Na poradě u náměstka ředitele ministra zemědělství Ing. Stanislava Kozáka kolegové Semerád a Bažant předložili vcelku kladné zhodnocení průběhu Národního ozdravovacího programu od infekční bovinní rhinotracheitidy.

Již 48 % ze všech hospodářství je buď od IBR prostých, nebo ozdravených. Nejlepší nákazová situace je v kraji Plzeňském (78 %) a kraji Vysočina (75 %). Nejhorší je v kraji Olomouckém. Začátkem roku z celkem 7292 hospodářství zařazených do ozdravování jich 59 % nemá pozitivní zvířata a 41 % hospodářství ještě musí svůj skot ozdravovat.

Činnost okresních pracovních skupin, včetně zapojení soukromých veterinárních lékařů delegovaných z OS KVL, byla hodnocena jako přínosná. Soukromý veterinární lékař kromě úkonů spojených s ozdravováním IBR je vnímán i jako „hlídač časového sledu úkonů“ u chovatele a zároveň je i poradcem v průběhu ozdravování. Dr. Semerád ovšem opět upozornil na vážné nedostatky při vyplňování všech žádanek (počty zvířat, číselné seznamy a příslušné kódy).

Rovněž je nutná věnovat bedlivá pozornost při provádění i druhých odběrů krve od zmetalek. Kontrola průběhu ozdravování se uskutečňuje centrálně prostřednictvím administrativního systému KLIENT.

Dosavadní výsledky byly celkově hodnoceny jako příznivé. Je také povzbudivé, že za poslední dva roky stoupl počet ozdravených hospodářství o 29 %.

Proti katarální horečce ovcí by, až na chovy vymezené kvůli monitoringu, měla být zhruba v srpnu až září provedena celostátní plošná vakcinace skotu a malých přežvýkavců. Zvířata starší než tři měsíce budou na základě smluvní spolupráce s SVS vakcinována soukromými veterinárními lékaři.

Vakcína (dosud není na trhu) bude vybrána standardním výběrovým řízením. Distribuce bude zajištěna prostřednictvím SVÚ přes inspektoráty KVS k soukromým veterinárním lékařům.

Tuto akci bude celou financovat stát. Z Evropské unie bude přitom v r. 2008 hrazeno 100 % nákladů na vakcíny (0,5 eura na inaktivovanou vakcínu a 0,2 eura na živou vakcínu) a z Evropské unie bude rovněž hrazeno 50 % na úkony spojené s vakcinací (1 euro na 1 kus skotu a rok, 0,15 eura na 1 kus malého přežvýkavce a rok).

Ing. Motyčka (Svaz chovatelů holštýnského skotu) přitom navrhl, že kvůli vysokým nákladům na manipulaci se zvířaty při vakcinaci veterinářem je možno provést tyto vakcinace levněji přímo chovatelem. Je však potřeba pozměnit legislativu, aby to tak bylo umožněno. Nikdo z přítomných nereagoval na tento jeho návrh kladně.

Dr. Semerád upozornil, že budou prováděny kontroly u soukromých veterinářů kvůli nedostatečnému centrální mu hlášení vydaných petpasportů a tedy nesplnění závazků vůči SVS.

MVDr. Lubomír Borkovec