Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Brusel: Kompetence doktorů a sestřiček

Brusel: Kompetence doktorů a sestřiček

Zpráva z všeobecného shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace

Ve dnech 15.-18. listopadu se v Bruselu uskutečnilo Všeobecné shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů (UEVP) a Evropské veterinární federace (FVE), včetně jednání jejích jednotlivých sekcí a pracovních komisí.

Za Komoru veterinárních lékařů se těchto jednání zúčastnili MVDr. Bernardy (viceprezident KVL ČR), MVDr. Kyllar (předseda ZK KVL ČR) a MVDr. Daniel (prezident KVL ČR).

Nosnými tématy jednání Unie praktických veterinárních lékařů byly problémy související s vymezením role veterinárního lékaře a veterinárních techniků v závislosti na úrovni a způsobu jejich vzdělávání v jednotlivých evropských zemích (Education Chapter, The Veterinary Act, Nurses – their competencies and registration), stejně jako identifikace zvířat, klasifikace a používání POM veterinárních léčiv; to především se zřetelem na zlepšení dostupnosti některých léčiv pro koně a okrajové druhy zvířat.

Rozsáhlé písemné materiály z těchto jednání jsou pro případné zájemce k dispozici na sekretariátě KVL ČR (v angličtině).

Komora veterinárních lékařů vede v této chvíli intenzívní jednání se zástupci VFU i obou jejích fakult. Poziční dokument UEVP v plném znění vystihuje rovněž stanovisko KVL ve vztahu k zamýšlené formě bakalářského studia na FVL VFU i ve vztahu k nutnosti posílit “dovednosti” čerstvých absolventů obou fakult VFU. Tento dokument proto následuje v plném znění dále.

Moje zpráva z těchto jednání bude doplněna dílčími zprávami dalších účastníků (Dr. Bernardy a Dr. Kyllar).

MVDr. K. Daniel