Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Budapešťská odysea

Budapešťská odysea

Maďarská Komora vet. lékařů jednala se zástupci profese z Česka a Slovenska v Budapešti 21. června. Na místo jsme dorazili vlakem v předvečer státní návštevy amerického prezidenta George Bushe, takže měli v Maďarsku dvě důležité mezinárodní návštěvy, nás a G. W. B.

Schůzka se konala kvůli nadcházející novelizace veterinární legislativy v Maďarsku, hosté se chtěli seznámit blíže s maďarskými poměry v terénu. Díky těsnějšímu kontaktu mezi Agrárními komorami i SVS našich států se dá v budoucnosti předejít některým problémům.

Osou jednání byl způsob řešení záležitostí, které byly – a v Maďarsku dodnes zůstaly – označovány jako ”státní zakázka” (TBC, BAB, vakcinace vztekliny, certifikace, hygiena, vztah soukromého a státního sektoru). Dále lokální řešení situace s aviární influenzou, finanční úroveň v soukromém i státním sektoru, potenciální střet zájmů u státních vet. lékařů v Maďarsku, typicky vykonávajících praxi u farem. zvířat, vztah legislativních požadavků a QAS (ověřování požadavků kvality) a evidence petpasportů a čipovaných zvířat.

Více podrobností přineseme příště.

MVDr. Karel Daniel
MVDr. Jan Bernardy