Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Budou IBR likvidovat laici?

Budou IBR likvidovat laici?

Národní ozdravovací program od IBR může být ohrožen. Veterináři odmítají přijmout výzvu chovatelské lobby, aby nakupovali vakcínu na IBR pouze od předem vybraného distributora, firmy Phoenix. K takovému postupu vyzývají také Svaz chovatelů holštýnského skotu. Že chovatelé protěžují právě tuto firmu vysvětlují tím že, výhradního distributora vybrala společná zdravotní komise Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, Svazu chovatelů českého strakatého skotu ČR a Svazu chovatelů masného skotu. Firma má nabízet cenu 1 dávky 51 Kč bez DPH a zároveň určuje marži 5% pro veterinárního lékaře. Doporučuje dále nespotřebované lékovky uschovat pro další použití v jiný den.

To se nelíbí představitelům KVL ČR, označují toto doporučení za návod ke kartelovému opatření, a také návod k nesprávné manipulaci s biopreparáty. Proto komora podala podnět na Úřad pro hospodářskou soutěž. S tím ale nesouhlasí dnes již bývalý náměstek ministra zemědělství Zdeněk Růžička, ani ředitel SVS Milan Malena, kteří tvrdí, že veterinární lékaři zvolili chybný postup: měli se s nimi nejprve poradit, zda si vůbec smějí stěžovat. Veterinárním lékařům hrozí, že se nebudou podílet na ozdravovacím programu.

“KVL měla možnost zúčastnit se všech dosavadních jednání k přípravě národního ozdravovacího programu a nemá důvod ke stížnostem,” tvrdí Růžička. Ve skutečnosti však jen dva delegáti komory (konkrétně Jan Bernardy a Jiří Salus) seděli pouze u jedné schůzky. Přípravu a rozesílání prohlášení s nimi přirozeně bývalý náměstek Růžička, ani ředitel Malena vůbec nekonzultovali, ale naopak je rozeslali “za zády komory”.

Pavla Hobstová