Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Čápi ptačí chřipku nepřenesli

Čápi ptačí chřipku nepřenesli

Motto:
Aktuální nabídka …
Na formuláři stačí jen dva kliky,
a české děti čápi od Afriky,
už nesou, nesou, a jsou nad rybníky …

Na starých hnízdech, zpravidla na komínech, lze pozorovat navrátivší se čápy. Již na první pohled jsou zdrávi a lze potvrdit, že ptačí chřipku „nepřinesli“.

Státní veterinární správa ČR nicméně pečlivě sleduje nákazovou situaci a lze říci, že zatím je s aviární influenzou klid. V uplynulém týdnu byly z rybníků u Českých Budějovic hlášeny úhyny farmově chovaných kachen. Vzorky byly odeslány na vyšetření a ptačí chřipka nebyla potvrzena. Všechny krajské veterinární správy jsou informovány, že mají veškerým podezřením věnovat náležitou pozornost, a opravu tak činí.

I chovatelé dobře vědí, že mají i nadále povinnost hlásit místně příslušné krajské veterinární správě zvýšené a hromadné úhyny drůbeže, popřípadě i volně žijícího ptactva. Stále platí veterinární opatření, že chovatelé podnikatelé jsou povinni hlásit místně příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody u chované drůbeže o více než 20 % nebo pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než dva dny, nebo úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

Po loňských zkušenostech s nepříjemným zavlečením ptačí chřipky do chovů drůbeže lze očekávat, že chovatelé si jsou případných rizik dobře vědomi a že budou všechna doporučení Státní veterinární správy ČR ve vlastním zájmu dodržovat.

Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR

Další informace na www.svscr.cz