Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pozor na podvodné telefonáty s vymáhací společností a falešné faktury

Do datových schránek a e-mailů podnikatelských subjektů chodí podvodná faktura (viz obr.) na uhrazení částky za reklamní a marketingové služby a prezentace na web. stránkách.

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy – Pojištění studentů VETUNI

Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Stanovisko revizní komise k diskutované kauze „Falešný veterinář“

Revizní komise už mnohokrát popsala ve Zvěrokruhu v samostatných článcích i soudničkách,

Equa bank – Nabídka bankovních služeb pro členy KVL ČR

Vážená paní prezidentko, dovolujeme si Vám tímto nabídnout možnost komplexní spolupráce a profesionální obsluhu ze strany naší banky Připravili jsme […]

Daňový balíček 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020

Paušální daň v novele daňového balíčku pro rok 2021

Rok 2021 přináší mnoho změn a my se v dnešním tématu budeme věnovat paušální dani a obecně si připomeneme změny pro rok 2021 v rámci daňového balíčku:

Upozornění USKVBL distributorům a odběratelům veterinárních léčivých přípravků – Bonharen Intravenous

Dne 12.10.2020 byla pod č.j. USKVBL/11848/2020/POD doručena Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv informace o podezření na výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku nalezeného na ruském trhu.

Upozornění USKVBL – výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku Seresto

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Seresto 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg a veterinárního léčivého přípravku Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Katzen.

Upozornění na možný výskyt API

Dne 17.4.2020 byla systémem rychlého varování doručena Informace polské národní autority o chybějícím kontejneru (15 kg) Clindamycin phosphate(APl), šarže P-191102B dodané výrobcem léčivých látek Zhejlang Tíantai Pharmaceutical Co., Ltd., Čína.

Upozornění USKVBL – výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil 300 mg/ml solution for injection, číslo šarže ZN 1463TR, datum exspirace 30/11/2020.

Co dělat v případě nedostatku desinfekce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě nedostatku desinfekce se můžete obracet na lékárny, které v současné době připravují desinfekční roztoky jako náhradu za nedostupné komerční.

Novinky v preskripci veterinárních i humánních léčiv

Dne 1. 2. 2020 vešla v účinnost nová vyhláška týkající se předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Tato vyhláška č. 25/2020 Sb. nahradila původní vyhlášku č. 54/2008 Sb., včetně jejích novel, která řešila preskripci humánními i veterinárními lékaři.

Sdělení ÚSKVBL – mikročipy – splnění platných mezinárodních norem

Vážení kolegové, vážení distributoři.

Na základě stálých dotazů týkajících se mikročipů, jejich evidence a splnění platných mezinárodních norem a dále na základě dopisu Státní veterinární správy ze dne 1.11.2019 – Informace související s označováním zvířat v zájmovém chovu, který z důvodu zjištění případů duplicity a nutného zabezpečení Identifikace zvířat mikročipem s Jedinečným kódem, vyzývá k používaní pouze mikročipů, které jsou Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) evidované jako veterinární technické prostředky, ÚSKVBL přistoupil k několika krokům:

Informace pro veterinární lékaře, kteří nemají schválení SVS pro vybrané činnosti

Nově mají tito veterinární lékaři zpřístupněn registr petpasů pro zadávání čipovaných zvířat bez petpasu.

Upozornění Legislativní komise KVL ČR – hlášení na KVS

Legislativní komise upozorňuje všechny kolegy, že podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči je soukromý veterinární lékař povinen uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo podezření z týrání zvířete, jakož i o jiných skutečnostech důležitých z hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na plnění jejích úkolů.