Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Digitalizace veterinární činnosti v roce 2022

S nástupem roku 2022 vchází v platnost povinnost vyplňovat elektronické žádanky ke vzorkům odebraným v rámci metodiky kontroly zdraví u hospodářských zvířat a koní.

Centrální evidence psů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

protože se blíží konec roku 2021, je potřeba si připomenout zásadní změny, které nás čekají s nástupem roku 2022.

Otevřený dopis MVDr. Katky Sviták Novozámské CSc. a Reakce na otevřený dopis prezidentky KVL ČR

Vážená paní prezidentko,

100 dnů hájení uplynulo a je čas zeptat se, co si nově zvolené vedení představuje pod skutečností, že KVL je „kompetentní autorita“. Mám proto dva dotazy:

Upozornění USKVBL – možnost výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla dne 24.11.2021 doručena informace o výskytu možného padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil 300 mg/ml solution for injection,

Upozornění na povinnost přeregistraci přístroje ionizujícího záření

Upozorňujeme kolegy, kteří mají registraci u SUJB starší než v roce 2017, že v tomto roce (2017) vznikla nová povinnost přeregistrace přístroje ionizujícího záření každých 5 let. Pokud tak ještě neučinili, mají čas  do 30.11.2021.

Petice za zachování antibiotik ve veterinárním sektoru

Vážená kolegyně, vážený kolego

obracím se na Vás jako prezidentka Komory veterinárních lékařů s prosbou o zvážení podpisu této petice.

Nabídka ubytování pro rodiny se zvířaty a zvířata ze zasažených oblastí tornádem

Komora veterinárních lékařů ve spolupráci s MKSK nabízí možnost ubytování zdarma do 31.07.2021 v kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna. […]

Organizace pomoci Hodonínsku po ničivém tornádu

KVL žádá kolegy ochotné vypomoci v postižených oblastech, případně ty, kteří vědí o možném ustájení zvířat, aby napsali na e-mail vetkom@vetkom.cz (kontakt, nabízená pomoc).

Informace KVL ČR k situaci po tornádu na Hodonínsku

Vážení kolegové.

Děkujeme Vám za Vaše nabídky pomoci pro kolegy na Hodonínsku.

Dle prvních informací, naši kolegové neutrpěli vážnější materiální škody.

Mimořádná pomoc EUCS pro Jižní Moravu

Vážení obchodní partneři,

zasíláme Vám 3 klíčové zásady pro klienty, kteří byli poškození tornádem a ničivou bouří na Jižní Moravě. Pokud jsou Vaši klienti mezi poškozenými, prosíme o telefonické předání následujících informací.

Pozor na podvodné telefonáty s vymáhací společností a falešné faktury

Do datových schránek a e-mailů podnikatelských subjektů chodí podvodná faktura (viz obr.) na uhrazení částky za reklamní a marketingové služby a prezentace na web. stránkách.

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy – Pojištění studentů VETUNI

Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Stanovisko revizní komise k diskutované kauze „Falešný veterinář“

Revizní komise už mnohokrát popsala ve Zvěrokruhu v samostatných článcích i soudničkách,

Equa bank – Nabídka bankovních služeb pro členy KVL ČR

Vážená paní prezidentko, dovolujeme si Vám tímto nabídnout možnost komplexní spolupráce a profesionální obsluhu ze strany naší banky Připravili jsme […]

Daňový balíček 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020