Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Equa bank – Nabídka bankovních služeb pro členy KVL ČR

Vážená paní prezidentko, dovolujeme si Vám tímto nabídnout možnost komplexní spolupráce a profesionální obsluhu ze strany naší banky Připravili jsme […]

Daňový balíček 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020

Paušální daň v novele daňového balíčku pro rok 2021

Rok 2021 přináší mnoho změn a my se v dnešním tématu budeme věnovat paušální dani a obecně si připomeneme změny pro rok 2021 v rámci daňového balíčku:

Upozornění USKVBL distributorům a odběratelům veterinárních léčivých přípravků – Bonharen Intravenous

Dne 12.10.2020 byla pod č.j. USKVBL/11848/2020/POD doručena Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv informace o podezření na výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku nalezeného na ruském trhu.

Upozornění USKVBL – výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku Seresto

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Seresto 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg a veterinárního léčivého přípravku Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Katzen.

Upozornění na možný výskyt API

Dne 17.4.2020 byla systémem rychlého varování doručena Informace polské národní autority o chybějícím kontejneru (15 kg) Clindamycin phosphate(APl), šarže P-191102B dodané výrobcem léčivých látek Zhejlang Tíantai Pharmaceutical Co., Ltd., Čína.

Upozornění USKVBL – výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byla doručena informace o výskytu padělku veterinárního léčivého přípravku Micotil 300 mg/ml solution for injection, číslo šarže ZN 1463TR, datum exspirace 30/11/2020.

Co dělat v případě nedostatku desinfekce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě nedostatku desinfekce se můžete obracet na lékárny, které v současné době připravují desinfekční roztoky jako náhradu za nedostupné komerční.

Novinky v preskripci veterinárních i humánních léčiv

Dne 1. 2. 2020 vešla v účinnost nová vyhláška týkající se předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Tato vyhláška č. 25/2020 Sb. nahradila původní vyhlášku č. 54/2008 Sb., včetně jejích novel, která řešila preskripci humánními i veterinárními lékaři.

Sdělení ÚSKVBL – mikročipy – splnění platných mezinárodních norem

Vážení kolegové, vážení distributoři.

Na základě stálých dotazů týkajících se mikročipů, jejich evidence a splnění platných mezinárodních norem a dále na základě dopisu Státní veterinární správy ze dne 1.11.2019 – Informace související s označováním zvířat v zájmovém chovu, který z důvodu zjištění případů duplicity a nutného zabezpečení Identifikace zvířat mikročipem s Jedinečným kódem, vyzývá k používaní pouze mikročipů, které jsou Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) evidované jako veterinární technické prostředky, ÚSKVBL přistoupil k několika krokům:

Informace pro veterinární lékaře, kteří nemají schválení SVS pro vybrané činnosti

Nově mají tito veterinární lékaři zpřístupněn registr petpasů pro zadávání čipovaných zvířat bez petpasu.

Upozornění Legislativní komise KVL ČR – hlášení na KVS

Legislativní komise upozorňuje všechny kolegy, že podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči je soukromý veterinární lékař povinen uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo podezření z týrání zvířete, jakož i o jiných skutečnostech důležitých z hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na plnění jejích úkolů.

Upozornění na společnost Beautiful Company, s.r.o.

Rádi bychom upozornili členy Komory na společnost Beautiful Company, s.r.o., která na tuzemském trhu nabízí projekt, který je založen na hodnocení veterinárních lékařů a jimi poskytovaných služeb jejich zákazníky.

SÚKL informuje o stažení léčiv s obsahem účinné látky ranitidin

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámil stahování léčiv s obsahem účinné látky ranitidin. Po konzultaci s ÚSKVBL doporučujeme dotčené šarže stáhnout, protože při případném problému u pacienta si použití léčiva, které se stahuje kvůli závadě v kvalitě, bohužel nikdo neobhájí.

Disease of dogs in Norway

Dear Colleges

I would like to give you some information about several cases with serious illness in dogs, that has occurred in Norway in the last weeks. On our English website: