Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

K poskytování údajů o pacientech a majitelích zvířat obecním úřadům

V časopise Zvěrokruh (č. 10/2019, str. 7) upozorňujeme členy Komory, že na webové stránky Komory byly umístěny texty týkající se výzvy některých správců daně k poskytování údajů veterinárními lékaři.

Upozornění na společnost Beautiful Company, s.r.o.

Rádi bychom upozornili členy Komory na společnost Beautiful Company, s.r.o., která na tuzemském trhu nabízí projekt, který je založen na hodnocení veterinárních lékařů a jimi poskytovaných služeb jejich zákazníky.

SÚKL informuje o stažení léčiv s obsahem účinné látky ranitidin

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámil stahování léčiv s obsahem účinné látky ranitidin. Po konzultaci s ÚSKVBL doporučujeme dotčené šarže stáhnout, protože při případném problému u pacienta si použití léčiva, které se stahuje kvůli závadě v kvalitě, bohužel nikdo neobhájí.

Disease of dogs in Norway

Dear Colleges

I would like to give you some information about several cases with serious illness in dogs, that has occurred in Norway in the last weeks. On our English website:

Upozornění Mediální komise – časopis Zvěrokruh

Mediální komise upozorňuje zejména kolegyně a kolegy,

kteří dostávají v rámci domácnosti několik výtisků Zvěrokruhu, že je možné si odběr nadbytečných čísel odhlásit.

Odhlášení proveďte prosím prostřednictvím e-mailu Mgr. Tomáši Vavrušovi – vavrusa@vetkom.cz.

Návod pro nakládání s osobními údaji na veterinárním pracovišti

Vážení veterináři,

jak jistě víte, od 25. května 2018 vstoupí v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. Byli jsme požádáni Komorou veterinárních lékařů ČR, abychom stručně shrnuli základní změny a požadavky, které z nařízení GDPR vyplývají, a výsledkem je připravený manuál pro zacházení s osobními údaji na běžném veterinárním pracovišti.

Manuál k dotačnímu programu 20C – Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018

Sdělení ÚSKVBL – Cermix/ Rafendazol/ Ivermix/ Helmigal – africký mor prasat

Váženi veterináři lékaři,

V souvislosti s nařízením Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy o mimořádném veterinárním opatření („MVO”) k zamezení Síření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, č. j. SVS/2018/011578-G, uveřejněném na úřední desce MZe na adrese http://eaeri.cz/public/web/file/572371/ 4885 2018 MZE 172l2.pdf, Vás informujeme, že kromě výjimečných případu uvedených v předmětném MVO, nelze v ČR uvádět do oběhu a používat antiparazitární přípravky pro léčbu parazítóz u spárkaté zvěře.

Informace RK: Poskytování informací o pacientech třetím osobám

V praxi se veterinární lékaři setkávají s žádostmi třetích osob o zasílání nejrůznějších informací. Upozorňujeme, že veterinární lékař si při posuzování jakékoli žádosti třetích osob o sdělení informací, které souvisejí s jeho výkonem veterinární péče, musí vždy být vědom povinnosti mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem odborné veterinární činnosti dozvěděl.

Upozornění ÚSKVBL – vedení dokumentace o návykových látkách

Vážení kolegové,

Žádáme Vás o spolupráci a upozornění soukromých veterinárních lékařů k vedení dokumentace o návykových látkách.

Upozornění ÚSKVBL – výskyt padělků VLP Biocan v Polsku

2017-10-09-USKVBL-padelky-vakcin-9539 (1)

Informace o dostupnosti vakcíny ERAVAC – mor králíků RHDV 2

Další dodávka vakcíny ERAVAC inj. bude na trhu od 1.9.2017.

Výzva k hlášení nedostatečné účinnosti vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků v České republice

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (USKVBL) s odpovědností v oblasti registrace veterinárních vakcín, vyzývá praktické veterinární lékaře ke spolupráci a součinnosti při došetřování podezření na nedostatečnou účinnost použitých vakcín proti virovému hemoragickému onemocnění králíků.

Africký mor prasat

Africký mor prasat a možnosti předcházení této nákaze

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Falzifikáty razítek – formulář – souhlas se zveřejněním osobních údajů

Vzhledem k nárůstu počtu případů zneužití osobních dat veterinárních lékařů formou falzifikátů veterinárních potvrzení využívajících osobní údaje skutečných nebo neexistujících veterinárních lékařů na vzorech razítek, rozhodla se Revizní komise KVL ČR na základě četných podnětů členů KVL dát na vědomí příklady nestandardního provedení veterinárních potvrzení, jako upozornění pro ostatní veterinární lékaře i chovatelskou veřejnost.