Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Antigenní testování – povinnosti zaměstnavatele

Převzato z informačního e-mailu V těchto dnech jste nesjpíše obdrželi do datové schránky novou datovou zprávu. Jedná se o kód vůči […]

Příspěvek ke mzdě v případě tzv. izolačky

Novela pro zaměstnavatele, která se promítne ve mzdách v dubnu 2021

Informace k samotestování ve firmách

Průvodce samotestováním ve firmách

Stanovisko k dopadům mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – povinnost zaměstnavatelů testovat zaměstnance a další osoby na přítomnost viru SARS-CoV-2

(výtah z právního posudku vypracovaného AK Mgr. Láníka)

Dnes byl odeslán na MZd dopis prezidentky KVL, MVDr. Petry Šinové, s žádostí o zařazení veterinárních lékařů do indikačních skupin očkování Covid -19 s prioritizací

Žádost o zařazení soukromých veterinárních lékařů, členů KVL ČR, do prioritní skupiny pro očkování proti covid-19

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s indikačními skupinami pro očkování proti covid-19 a související prioritizací.

Stanovisko České asociace felinní medicíny k nákaze koček novým koronavirem SARS-CoV-2

Na sociálních sítích se v chovatelských skupinách šíří informace o tom, jak jsou současné mutace SARS-CoV-2 nebezpečné i pro kočky a návod, jak odebrat kočce vzorky a jak ji následně léčit.

Nabídka pomoci veterinárních lékařů při zvládání pandemie

Nabídka jménem členů Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR), soukromých veterinárních lékařů, která byla elektronickou cestou zaslána Národnímu koordinátoru intenzívní péče COVID-19, prof. Černému, MVDr. Lenkou Müllerovou:

Kříž za sklo auta (přejíždění mezi okresy)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k omezení přejíždění mezi okresy jsme připravili ceduli, kterou je možno si umístit ve vozidle.

Pohyb mezi okresy od 01.03.2021 do 21.03.2021

Vzorové formuláře pro cesty mimo okres Veterinární péče zůstává zajištěna. S tímto formulářem smíte k veterináři i mimo okres. Cestování v rámci […]

Sdělení prezidentky KVL ČR ze dne 02.11.2020 k nouzovému stavu

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

na základě usnesení vlády ze dne 30.10.2020 se aktuální opatření  v  souvislosti s nouzovým stavem prodlužují do 20.11.2020.

Nabídka rychlotestů protilátek SARS-CoV-2

Vážení kolegové,

rádi bychom Vám nabídli rychlotesty protilátek SARS-CoV-2, kterými můžete otestovat své zaměstnance, rodinné příslušníky aj.

Informace k aktuálním vládním opatřením (od 28.10.2020)

Na základě usnesení Vlády ze dne 26.10.2020 č. 1102, kterým se zakazuje volný pohyb osob od 28.10.2020  do 3.11.2020 v době od 21:00-04:59 se pro výkon veterinární činnosti a cesty do zařízení veterinární péče vztahuje výjimka.

Informace k aktuálním vládním opatřením

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení Vlády 1079, 1080  platného od 22.10.2020 do 3.11.2020 veterinární ordinace a poskytování veterinárních služeb není zakázáno  za stávajících vyhlášených hygienických opatřeních (roušky, desinfekce, rozestupy, počet doprovodných osob…).

Odklad EET – vláda dne 16.10.2020 schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023

Hlavním cílem EET bylo narovnání podnikatelského prostředí, nyní je však prioritou samotná záchrana podnikání.

Informace k nouzovému stavu a mimořádným opatřením k 12.10.2020

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí