Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomika a Covid-19 – novinky k 26.03.2020

Zastavení záloh na sociální a zdravotní pro OSVČ bez posunutí a vrácení. 

Vláda schválila odpuštění záloh na důchodovém pojištění OSVČ ve výši minimálních odvodů na půl roku, konkrétně v období mezi březnem až srpnem 2020.

Žádost KVL ČR odeslaná na Ministerstvo financí

Vážená paní ministryně,

podle dostupných informací připravuje MF pro střední a menší podnikatele kroky, ke zmírnění ekonomických dopadů současné krize spojené s rozšiřováním COVID 19 a opatřeními vlády v této souvislosti.

Ekonomika a Covid-19

Základní orientace, možnosti a úlevy v rámci pandemie COVID-19 

Vážení čtenáři píši k vám v této nelehké době a stručně vás seznámím s možnostmi pro podnikatele, zaměstnance, čerpání OČR (ošetřování člena rodiny), posečkání daní a EET.

ČMZRB – první pokyny k úvěrům

Jsou otevřeny programy a je třeba si individuálně prozkoumat podmínky jak je uvedeno níže. První vlna bude především na vykrytí mezd a služeb spojených s provozem.

Finanční zpravodaj 4/2020 MF – Daně – prominutí a posečkání daní v četně pokut a penále

V Praze dne 16. března 2020

4. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

5. Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Prezentace MF – Jednotný dotační portál

Prezentace_2019_Jednotny-dotacni-portal.pdf

EET – oficiální zpráva z MF

Zpráva z 17.3.2020 uvedená Ministerstvem financí s nastupující  4 vlnou  EET.

Daně – aktuální stav, možnosti – Informace z MPSV, MZ a MF ke dni 14.03.2020

Opatření v rámci krizové situace s koronavirem. Informace z MPSV, MZ a MF

A) OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné