Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

COVID / stanovisko k opatřením účinným od 22.11.2021

S ohledem na mimo řádná protipandemická opatření schválená dne 18.11 2021 s účinností od 22.11.2021 podáváme k dané situaci z hlediska poskytování veterinárních služeb následující vyjádření:

Antigenní testování – povinnosti zaměstnavatele

Převzato z informačního e-mailu V těchto dnech jste nesjpíše obdrželi do datové schránky novou datovou zprávu. Jedná se o kód vůči […]

Informace k samotestování ve firmách

Průvodce samotestováním ve firmách

Stanovisko k dopadům mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – povinnost zaměstnavatelů testovat zaměstnance a další osoby na přítomnost viru SARS-CoV-2

(výtah z právního posudku vypracovaného AK Mgr. Láníka)

Nabídka pomoci veterinárních lékařů při zvládání pandemie

Nabídka jménem členů Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR), soukromých veterinárních lékařů, která byla elektronickou cestou zaslána Národnímu koordinátoru intenzívní péče COVID-19, prof. Černému, MVDr. Lenkou Müllerovou:

Kříž za sklo auta (přejíždění mezi okresy)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k omezení přejíždění mezi okresy jsme připravili ceduli, kterou je možno si umístit ve vozidle.

Pohyb mezi okresy od 01.03.2021 do 21.03.2021

Vzorové formuláře pro cesty mimo okres Veterinární péče zůstává zajištěna. S tímto formulářem smíte k veterináři i mimo okres. Cestování v rámci […]

Sdělení prezidentky KVL ČR ze dne 02.11.2020 k nouzovému stavu

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

na základě usnesení vlády ze dne 30.10.2020 se aktuální opatření  v  souvislosti s nouzovým stavem prodlužují do 20.11.2020.

Informace k aktuálním vládním opatřením (od 28.10.2020)

Na základě usnesení Vlády ze dne 26.10.2020 č. 1102, kterým se zakazuje volný pohyb osob od 28.10.2020  do 3.11.2020 v době od 21:00-04:59 se pro výkon veterinární činnosti a cesty do zařízení veterinární péče vztahuje výjimka.

Informace k aktuálním vládním opatřením

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení Vlády 1079, 1080  platného od 22.10.2020 do 3.11.2020 veterinární ordinace a poskytování veterinárních služeb není zakázáno  za stávajících vyhlášených hygienických opatřeních (roušky, desinfekce, rozestupy, počet doprovodných osob…).

Informace k nouzovému stavu a mimořádným opatřením k 12.10.2020

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

Sdělení prezidentky KVL ČR ze dne 05.10.2020 k vyhlášení nouzového stavu

Vážené kolegyně a kolegové,

Od dnešního dne 5. října 2020 je opět vyhlášen nouzový stav. Provozování veterinární profese se tento stav nijak významně nedotýká, povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech je v platnosti již od září.

Odpověď z Ministerstva zemědělství

Vážená paní prezidentko,

Ministerstvo zemědělství v současné době nouzového stavu prostřednictvím kanálů zřízených zejména Agrární komorou ČR a Zemědělského svazu ČR denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá, jak sektoru co nejúčinněji pomoci.

SVS – Žádost o spolupráci při realizaci opatření Vlády České republiky ke COVID-19

Vážená paní prezidentko, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si obrátit se na Vás v souvislosti s problematikou výkonu veterinárních činností v současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a s tím souvisejících omezení nařízených Vládou České republiky.

Odpověď Zlínského kraje na žádost o pomoc

Vážená paní prezidentko,

obrátila jste na Zlínský kraj, s požadavky na zajištění ochranných osobních zdravotních pomůcek [OOZP], nezbytných pro řádný výkon Funkce vaší organizace, popř. zaměstnanců či členů profesní komory v době trvání nouzového stavu.