Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pohyb mezi okresy od 01.03.2021 do 21.03.2021

Vzorové formuláře pro cesty mimo okres Veterinární péče zůstává zajištěna. S tímto formulářem smíte k veterináři i mimo okres. Cestování v rámci […]

Sdělení prezidentky KVL ČR ze dne 02.11.2020 k nouzovému stavu

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

na základě usnesení vlády ze dne 30.10.2020 se aktuální opatření  v  souvislosti s nouzovým stavem prodlužují do 20.11.2020.

Informace k aktuálním vládním opatřením (od 28.10.2020)

Na základě usnesení Vlády ze dne 26.10.2020 č. 1102, kterým se zakazuje volný pohyb osob od 28.10.2020  do 3.11.2020 v době od 21:00-04:59 se pro výkon veterinární činnosti a cesty do zařízení veterinární péče vztahuje výjimka.

Informace k aktuálním vládním opatřením

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení Vlády 1079, 1080  platného od 22.10.2020 do 3.11.2020 veterinární ordinace a poskytování veterinárních služeb není zakázáno  za stávajících vyhlášených hygienických opatřeních (roušky, desinfekce, rozestupy, počet doprovodných osob…).

Informace k nouzovému stavu a mimořádným opatřením k 12.10.2020

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

Sdělení prezidentky KVL ČR ze dne 05.10.2020 k vyhlášení nouzového stavu

Vážené kolegyně a kolegové,

Od dnešního dne 5. října 2020 je opět vyhlášen nouzový stav. Provozování veterinární profese se tento stav nijak významně nedotýká, povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech je v platnosti již od září.

Odpověď z Ministerstva zemědělství

Vážená paní prezidentko,

Ministerstvo zemědělství v současné době nouzového stavu prostřednictvím kanálů zřízených zejména Agrární komorou ČR a Zemědělského svazu ČR denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá, jak sektoru co nejúčinněji pomoci.

SVS – Žádost o spolupráci při realizaci opatření Vlády České republiky ke COVID-19

Vážená paní prezidentko, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si obrátit se na Vás v souvislosti s problematikou výkonu veterinárních činností v současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a s tím souvisejících omezení nařízených Vládou České republiky.

Odpověď Zlínského kraje na žádost o pomoc

Vážená paní prezidentko,

obrátila jste na Zlínský kraj, s požadavky na zajištění ochranných osobních zdravotních pomůcek [OOZP], nezbytných pro řádný výkon Funkce vaší organizace, popř. zaměstnanců či členů profesní komory v době trvání nouzového stavu.

Vyjádření prezidentky k ochranným pomůckám

Vážení kolegové,

krizi v oblasti ochranných prostředků jsme již překonali. Minulý týden se nám mezi vás díky distributorům podařilo dostat 100 000 roušek a 15 000 respirátorů.

Ministr zemědělství: Práce veterinářů je nenahraditelná, pro dozor na jatkách máme i krizový plán se zapojením soukromých veterinářů

Tisková zpráva – Pro bezproblémový chod jatek v České republice je každý den zapotřebí dozoru zhruba 500 veterinárních lékařů a techniků Státní veterinární správy.

Odpověď hejtmana Jihomoravského kraje na žádost o pomoc

Vážená paní prezidentko,

na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví České republiky provádí Jihomoravský kraj distribuci osobních ochranných pomůcek.

Odpověď z Ministerstva vnitra na žádost o pomoc

K Vaší žádosti ze dne 23. 3. 2020, ve které žádáte o zajištění ochranných pomůcek pro veterinární lékaře, uvádíme následující.

Odpověď z Ministerstva zdravotnictví na žádost o pomoc

Vážená paní doktorko

obracím se na Vás v souvislosti s Vaším dopisem jménem Komory veterinárních lékařů České republiky, v němž jste žádala o zabezpečení ochranných zdravotnických prostředků proti infekci Covid–19 pro praktické veterinární lékaře, s následujícím sdělením.

Žádost o pomoc odeslaná na Ministerstvo zemědělství

Vážený pane ministře,

chápu závažnost celé situace kolem pandemie COVID 19. Navzdory této nepříznivé situaci soukromí veterinární lékaři plní dál svou společenskou úlohu, a i v rámci celostátní karantény ošetřují své pacienty nejen malá, ale i hospodářská zvířata, a to bez zajištění ochrannými pomůckami.