Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

WHO – What we know about COVID-19 vaccine development

EPI-WIN_COVID_Update_37_07_October_2020-Vaccine_Development.pdf EPI-WIN_COVID_Update_37_07_October_2020-Vaccine_Development.pptx

Mapování rezervoárového výskytu SARS-COV-2 u zvířat v úzkém kontaktu s člověkem; vývoj nových diagnostik pro veterinární molekulární mikrobiologii

v pátek 15.5.2020 jsme podali na MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), v rámci programu Country for the Future projekt:

Textilní ústenka na operačním sále: schůdné řešení?

Pandemie COVID-19 extrémně zvýšila poptávku po ochranných prostředcích a zapříčinila jejich relokaci humánním lékařům a sekundárnímu personálu. Veterinárním lékařům se lékařské ústenky často nedostávají a musí se uchylovat k alternativním řešením. 

Nakládání s odpady z osobních ochranných pomůcek v domácnostech

Látkové roušky jsou opakovaně použitelné – po vyvaření a vyžehlení. Pokud se ale jedná o jednorázové ochranné prostředky, tak po jejich použití vzniká odpad. Jak bezpečně nakládat s odpady z domácností v současné době?

Vyšetřování domácích mazlíčků na Covid-19

Společnost IDEXX 13. 3. 2020 oznámila, že má k dispozici test na zjišťování viru SARS-CoV-2 u zvířat. Centrum pro kontrolu nemocí USA (CDC), Americká asociace veterinární medicíny (AVMA) ani samotný IDEXX však v současné době nedoporučují domácí mazlíčky vyšetřovat.

CM Research Covid-19 Impact on Veterinary Practice Report Wave 1

CM Research_Covid-19 Impact on Veterinary Practice Report Wave 1 (1).pdf

Nakládání s infekčním odpadem na pracovišti (použité ochranné pomůcky) – opatření proti šíření koronaviru

Ve stanovisku Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 se pro nakládání směsným komunálním odpadem uvádí „Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, používat výše uvedené ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření.“ Pravidla nakládání s těmito odpady zpracované na základě informací k 18. 3. 2020 shrnuje tento článek.

What Veterinary Practice Owners and Managers Need to Know about COVID-19 and Their Business

The novel coronavirus infection, Covid-19, is raising epidemic alarms, creating economic uncertainty, and generating questions about employer and employee responsibilities and obligations.

Evropská léková agentura radí ohledně použití NSAIDs při Covid-19

Evropská léková agentura (EMA) vydala prohlášení k dohadům, že nesteroidní antiflogistika (NSAIDs) mohou zhoršovat průběh onemocnění Covid-19. Tyto zprávy se objevily zejména na sociálních sítích.

OIE and WVA joint press release: Covid-19 and Designation of Veterinary Work as Essential Business

Covid-19 and Veterinary Activities designated as Essential In the framework of the Covid-19 pandemic, the World Organisation for Animal Health (OIE) and the World Veterinary Association (WVA) jointly draw attention to the roles and responsibilities of the veterinary profession for public health.

Nevěřte fámám o umělém původu Covid-19

Existují dvě hlavní verze hoaxu o údajně umělém původu viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění Covid-19. Mají jednu společnou nit: že koronovirus SARS-CoV-2 pochází z výzkumné laboratoře úrovně 4 (nejvyšší úroveň biologické bezpečnosti) v čínském Wu-chanu.

Pandemie COVID-19: Informace pro majitele zvířat

aktualizováno 12. 3. 2020

Níže naleznete některé otázky, které veterinárním lékařům mohou klást majitelé zvířat na téma onemocnění Covid-19, způsobené virem SARS-CoV-2. Situace se velmi rychle vyvíjí, takže podávané informace budou pravidelně aktualizovány.

Informace SVS k možnému přenosu koronaviru prostřednictvím zvířat a potravin

V souvislosti s aktuální pandemií onemocnění novým koronavirem (COVID-19) se objevují dotazy na možné šíření viru zvířaty či prostřednictvím potravin.