Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápisy z jednání představenstva a komisí

.

Postgraduál, když zažité pravdy přestávají platit

.

Měli svrab a on to nepoznal

.

Nejčastější daňové dotazy

.

Katarální horečka ovcí – modrý jazyk

.

Parkur veterinárních lékařů

.

Důležitá VÝZVA! (pojištění)

.

Z redakční pošty

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Úmrtí: MVDr. Jaroslav Rosa

.

Úvodník – MVDr. K. Daniel

.

Valné shromáždění Federace veterinárních lékařů 2. – 3. června v Krakově

.

Nové prezidium FVE

.

Seminář zástupců sekretariátu profesních sdružení veterinárních lékařů, Brusel 8. – 9.5.2007

.