Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Na 3. středoevropský veterinární kongres se sjedou veterináři ze 12 zemí Evropy

.

Recenze – Proč je báječné být zvěrolékařem

.

Úmrtí – MVDr. Jaroslav Kozumplík

.

Jubilanti

.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

Možná i komora přispěla k rozhodnutí

.

Komora pro Kociánku

.

Cyklus seminářů Komory a krajských veterinárních správ

.

Správná cesta?

.

DAY ONE SKILL´S

.

Zápisy z jednání představenstva a komisí

.

Porovnání dvou základních možných forem provozování privátní veterinární praxe

.

Je psychicky narušený?

.

Management veterinární činnosti

.

O dobré informovanosti mezi členskými státy

.