Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Sportovní sobota v Beskydech

.

Chovatelé koní ušetří

.

Má váš pes dost protilátek?

.

Z redakční pošty: Reakce na článek dr. Slavíka, vyjadřujícího se k činnosti České buiatrické společnosti (ČBS)

.

90 let od založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

.

Daňové kalendárium

.

Úmrtí: MVDr. Zdeněk Beneš

.

Jubilanti

.

Úvodník – MVDr.Vladimír Kyllar, CSc.

.

Shromáždění WVA ve Vancouveru: Světový veterinární kongres bude v roce 2013 v Praze

.

Scénář vakcinace proti bluetongue

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.

Systém posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů v České Republice

.

Návrhy RK KVL ČR na změny vnitřních předpisů

.

Zpráva prezidenta pro XVII. Sněm Komory veterinárních lékařů

.