Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Editorial – MVDr. Lenka Müllerová

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové,

v úvodu mi dovolte, abych Vám popřála vše nejlepší do nového roku, pevné zdraví a dostatek sil a energie ke splnění Vašich cílů

Z činnosti prezidentky

Koncem roku je pravidlem, že se setkávají kolegové na okresních sdruženích.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Ekonomická komise

EK v těchto dnech měla a má napilno s dolaďováním podrobností ohledně rámcové pojistky profesní odpovědnosti a nadále se věnuje své běžné činnosti.

Sněm KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2022      Informace z komory Sněm KVL ČR proběhne dne 21. 5. 2022 v Brně v prostorách hotelu Quality […]

Informace k pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů pro rok 2022

  Časopis Zvěrokruh 1/2022      Informace z komory Pojištění pro rok 2022 přináší změnu servisního makléře Spolupráce s ITEAD byla ukončena! Novým […]

Přihláška do pojištění pro rok 2022 pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů

  Časopis Zvěrokruh 1/2022      Informace z komory Přihláška do pojištění pro rok 2022 pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů Přihláška do pojištění […]

Jak probíhalo poptávkové řízení na makléřskou společnost zajišťující rámcovou pojistku profesní odpovědnosti?

Při své práci v již bývalém představenstvu byla kolegyně Anička Šimaliaková požádána p. Hanelovou (ITEAD) o přednesení požadavku na schůzi PV ve smyslu zrušení limitu pojistného do 500 tis. Kč, anebo navýšení částky na tento limit z důvodu velkého počtu případů.

Úhrada členského příspěvku na rok 2022

  Časopis Zvěrokruh 1/2022      Informace z komory Úhrada členského příspěvku na rok 2022 Komora veterinárních lékařů ČR Novoměstská 2 621 00 […]

Výzva – činnost ve volební komisi

  Časopis Zvěrokruh 1/2022      Informace z komory Představenstvo KVL ČR vyzývá zájemce, kteří by se chtěli podílet na činnosti ve volební […]

Zprávy ze zasedání okresních sdružení

OS KVL Ústí nad Orlicí se scházívá pravidelně v půlročních intervalech, většinou v červnu a v prosinci určitého roku.

Veterinární besídka před lockdownem

Naši loňskou poslední veterinární besídku jsme začali organizovati v dostatečném předstihu. Inu nebyla to věc jednoduchá, neboť se epidemiologická situace v naší republice měnila každý den.

Otevřený dopis – MVDr. Katka Sviták Novozámská, CSc.

Vážená paní prezidentko,

100 dnů hájení uplynulo a je čas zeptat se, co si nově zvolené vedení představuje pod skutečností, že KVL je „kompetentní autorita“. Mám proto dva dotazy:

Sněmovní příloha 1

  Časopis Zvěrokruh 1/2022      Informace z komory Návrhy na doplnění a změny řádů KVL ČR z volebního období 2018-2020 pro jednání […]

Reakce na otevřený dopis – MVDr. Petra Šinová

Vážená paní kolegyně Sviták Novozámská,

ráda Vám odpovím na Vaše dotazy.

Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření dle ust. § 14 disciplinárního řádu

Představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Komora“) tímto v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává tuto směrnici pro vedení rejstříku disciplinárních opatření dle ust. § 14 disciplinárního řádu, takto: