Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Editorial – MVDr. Monika Talafous Zemanová Ph.D.

Letošní podzim měl být původně ve znamení vzdělávacích akcí pro veterinární lékaře, téměř každý víkend byla naplánována jiná akce.

Z činnosti prezidentky

Průběžně se pracuje na přípravě Centrální evidence psů.

Z činnosti pracovních komisí představenstva

  Časopis Zvěrokruh 11/2022      Informace z komory | Z činnosti komisí Ekonomická komise V uplynulém období se EK zabývala vyúčtováním sněmu […]

Harmonogram voleb do orgánů KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 11/2022      Informace z komory Termín Akce 2. 11. 2022 Kandidáti: lhůta pro doručení kandidátních návrhů 8. 11. 2022 […]

Informace o změnách registrace týkajících se ochranných lhůt

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) se rozhodl, na základě požadavků a dotazů veterinárních lékařů z terénu, že počínaje tímto rokem bude na webu ústavu zveřejňovat informace o změnách registrace týkajících se ochranných lhůt.

Zachytili jsme: Jeden pas, dvě pokuty

Vážení kolegové, nedávno se na nás obrátil kolega se svým problémem.

Opravy a úpravy v petpasovém registru

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti se zvyšujícím se tlakem na opravy údajů v petpas registru si vás dovolujeme upozornit na důležitý fakt.

Setkání komor veterinárních lékařů V4Plus

Dne 18. 9. 2022 jsme se s MVDr. Šulákovou zúčastnily již tradičního setkání V4+ ve Visegrádu.

Souhrnné informace k pojištění profesní odpovědnosti pro rok 2023

K datu 1. 1. 2023 dochází k obnově pojistné smlouvy číslo C555008861 o pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů.

Středoevropský veterinární kongres očima organizátorů

Dne 16. září se v Quality Hotel Brno Exhibition Centre uskutečnil 10. středoevropský veterinární kongres.

Krátká reportáž z 10. středoevropského veterinárního kongresu

Dne 16. 9. 2022 se asi 80 veterinárních lékařů setkalo v brněnském hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre na Středoevropském veterinárním kongresu (CEVC).

Nástěnky a informační tabule

Při pracovních návštěvách vás – kolegů, se v rámci chvil čekání v čekárnách dívám na nástěnky a informační tabule a zaznamenala jsem trefná sdělení pro klienty, která přesně a s jemnou ironií vystihují situace, které se vás dotýkají.

Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem

Vypůjčil jsem si ono biblické k tomu abych zareagoval na sérii článků ve Zvěrokruhu 10/22, které jsou uvedeny žlutým rámečkem, ve kterém je nápis „Oznámení mediální komise k následujícímu textu.“

Tauferka

Bylo 1. října 2022, sobota, kdy se otevřely brány Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž. Laskavá náruč kroměřížské Veteriny vítala své absolventy, přátele a příznivce školy.

Stomatologický podzim

Jako bájný Fénix se zrodila z popele let minulých tradice přátelských stomatologických setkání.