Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podvodníci se zaměřili na veterinární lékaře

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Informace z komory Podvodníci se zaměřili na veterinární lékaře Upozorňujeme kolegy, že nejmenovaná firma vystavuje a rozesílá […]

Falešné razítko – MVDr. Jan Dvořák

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Informace z komory Upozornění revizní komise Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Jan Dvořák, a […]

Falešný recept – MVDr. Jan Mára

MVDr. Jan Mára, reg. č. KVL 289, prohlašuje, že níže uvedený vzor veterinárního receptu, i přes to, že je opatřen otiskem razítka, které používá, neodpovídá vzoru veterinárních receptů, které používá, a proto veškeré veterinární recepty tohoto vzoru opatřené jeho údaji považuje za zneužití svých osobních dat.

Představujeme – Revizní komise

  Časopis Zvěrokruh 6/2021      Informace z komory | Představujeme   Diana Frenclová e-mail: frenclova@diamona.cz Graduovala jsem na VFU Brno v roce […]

Představujeme – Čestná rada

Krátký rozhovor s předsedou čestné rady MVDr. Michaelem Mazochem, LL.M.

Představujeme – sekretariát, admin, paní ekonomka

Vážení kolegové,

při představování členů orgánů KVL, bych nechtěla opomenout představit kolegy, kteří jsou nedílnou součástí týmu KVL a, nebála bych se říci, tvořící zázemí naší profesní organizace.

Vliv výživy na zdraví gastrointestinálního traktu

Výživa je základním nástrojem pro zvládání onemocnění trávicího traktu. Různorodá povaha trávicích onemocnění vyžaduje volbu různých krmných strategií, které musí být uplatněny s ohledem na patofyziologii příčiny onemocnění.

Výzva kolegům k osobním údajům

Prosíme všechny aktivní členy KVL, aby zrevidovali své kontaktní údaje (adresa, e-mail), příslušnost k OS KVL (k OS KVL příslušíme dle místa provozování praxe)

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

MK vyzývá kolegy působící ve faremní praxi, aby aktivně vyzkoušeli a následně připomínkovali systém zadávání elektronických žádanek z dílny SVS.

Výzva fotografům

Mediální komise vyzývá kolegy – aktivní fotografy, kteří by měli zájem o použití svých fotografií na obálce Zvěrokruhu, aby svá díla zasílali mediální komisi k posouzení na e-mailovou adresu

Výzva autorům povídek

Mediální komise vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe,

Nový předpis EU o veterinárních léčivých přípravcích. Šance, nebo hrozba pro veterinární profesi?

Trochu nudného, ale nutného na úvod.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES bylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie číslo L 4/43 dne 7. ledna 2019, nabylo platnosti 28. ledna 2019 a vstoupí v účinnost 28. ledna 2022 („nařízení“).

Co k tomu dodat

Asi bych navázal na myšlenku, že veterinární profesi čeká velký kus práce. A možná tak velký, že si to v současné době ani nedokážeme představit. Už i proto, že ani není zřejmé jaké práce.

Kancelář nebo ordinace jednatele ve firemním bytě či domě

Na základě dotazů vás čtenářů dnes otevřu téma kancelář či ordinace jednatele (právnický subjekt s. r. o., a. s. nebo spolek).

Případ třetího varlete

Revizní komisi dorazilo obsáhlé sdělení namířené proti lékaři, který kastroval kryptorchidního jezevčíka.