Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty – Kynologie versus legislativa

.

Z redakční pošty – Agrární komora ČR

.

Z redakční pošty – Opět ke vzdělávání

.

SPORTOVNÍ SOBOTA v Beskydech

.

Světový den boje proti vzteklině

.

Jubilanti

.

Úmrtí – MVDr. Josef Ochotský

.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

.

XVI. Sněm – Zpráva prezidenta KVL ČR pro Sněm

.

XVI. Sněm – Zpráva revizní komise

.

XVI. Sněm – Zpráva čestné rady

.

XVI. Sněm – Zpráva ekonomické komise

.

XVI. Sněm – Zpráva Redakční rady

.

XVI. Sněm – Zpráva vzdělávací komise

.

XVI. Sněm – Zpráva legislativní komise

.