Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva Zahraniční komise

.

Pozvánka na Sněm

.

Návrh změn Profesního řádu Komory veterinárních lékařů České Republiky (dále jen KVL ČR)

.

Změny daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008, a to především z pohledu „dříve narozených“

.

Projekt Modrý pes aneb Žijeme bezpečně se svým psem

.

Pasy pro zvířata

.

Už má nízký tlak

.

Od 20. 8. začne vakcinace proti katarální horečce ovcí

.

I medializace a obecný odsudek jsou trestem

.

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně – od svého vzniku do současnosti

.

Daňové kalendárium

.

Jubilanti

.

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

.

Kongres bude!

.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

.