Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny k platbě pojištění na rok 2018

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2018.

Úhrada členského příspěvku na rok 2018

KVL ČR je dle zákona č. 381/1991 Sb. samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře. Veterinární lékař, který vykonává na území ČR veterinární činnost, musí být členem KVL ČR a dle příslušného ustanovení výše uvedeného zákona je člen povinen platit jednorázově členský příspěvek, který je daňově uznatelným nákladem.

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně slaví sté narozeniny

Vstupujeme do roku 2018. Jest to rok 100. výročí vzniku samostatného československého státu dne 28. října 1918. Tento významný den každý z Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků jistě s úctou oslaví.

Kůň v čínském umění

Kůň měl v minulosti pro člověka nesmírný význam. Byl mu nejen věrným a zdatným pomocníkem v míru i v bitvě, ale i zdrojem zábavy, soutěžení i potravy.

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Zdeněk Tichý

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Společenská rubrika

Webináře 2018

Časopis Zvěrokruh 2/2018

Jubilanti

V měsíci ÚNORU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Obraz na titulce – Bruno Liljefors; Lovec se psem a liškou

Země mající rozlohu téměř jako Španělsko a počet obyvatel jako Česká republika, bohatá na hluboké lesy, dlouhé zimy a množství sněhu musela jednou zrodit malíře, jakým byl Bruno Liljefors.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

Vážení kolegové,

v uplynulých týdnech následovalo krátce po našem sněmu Komory veterinárních lékařů v Olomouci všeobecné shromáždění Evropské veterinární federace v Bruselu, poté sněm slovenské Komory veterinárních lékařů a potom každoroční shromáždění vedoucích představitelů českých profesních Komor v Praze.

Setkání prezidentů profesních komor

Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní komory, České komory architektů , České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , České lékárnické komory, České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Notářské komory ČR a Exekutorské komory ČR.

Zákony veterinárního lékařství podle Murphyho

Pes pozná zvěrolékaře i tehdy, nemá-li bílý plášť.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 11. 1. 2018 revizní komise 17. 1. […]

Sněm slovenské komory veterinárních lékařů

Dne 25. listopadu se v Kongresovém centru v Bešeňové u Liptovského Mikuláše konal XXVII. sněm slovenské komory veterinárních lékařů.

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 1/2018      Z činnosti komory

EET – změny

Pozor na zásadní změny v EET pro veterinární lékaře – že by opravdu hop a byl tu lidoop?