Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Kontinuální vzdělávání v roce 2018

Upozorňujeme veterinární lékaře, že systém kontinuálního vzdělávání za kalendářní rok 2018 se bude uzavírat 20.1.2019

VetFutures: realita nebo iluze?

Překotný vývoj s sebou přináší nutkavou potřebu zamýšlet se nad vlastní budoucností. Každý obor či profesní oblast chrlí do veřejného prostoru vize a predikce vlastního osudu. Stalo se určitou módou či zvykem v dobrém slova smyslu fantazírovat a spřádat plány, jak si budoucnost zrealizovat podle svých přání.

… letem veterinárním světem

Mělo by se zrušit DPH z veterinárních služeb?

Když jsem sledoval šokovanou reakci jedné postarší důchodkyně nevěřícně zírající na platební výměr za veterinární ošetření, uvědomil jsem si nespravedlivost našeho daňového systému.

Podmínky pro profesní pojištění členů KVL

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2019

Upozornění RK – falešná razítka

Komora veterinárních lékařů ČR neeviduje veterinární lékaře, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny na následujících otiscích razítek z očkovacích průkazů. Existuje důvodné podezření, že tato potvrzení vakcinací spolu souvisejí a věc prošetřuje kriminální policie.

Upozornění RK – zneužití označení „specialista“

Revizní komise se setkává s podněty a dotazy veterinárních lékařů, kteří poukazují na časté zneužívání označení specialista u těch veterinárních lékařů, kteří nejsou vedeni v příslušném seznamu specialistů Komory.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Informace – zprávy – výzvy   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s […]

U příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme její významné osobnosti – Profesor MVDr. Emanuel Král

Právě v tomto roce prožíváme vzpomínky na sté výročí založení a stoleté trvání vysokého učení veterinární medicíny v Brně. Již jsme veterinární veřejnosti připomněli v nedávných publikacích významná jména a kurikula zakladatelů tohoto oboru v časopisech Zvěrokruh a Veterinářství.

Veterinární ples Žofín 12.1.2019

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Miloslav Novozámský

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Zdeněk Turnovský

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Erasmus Grasser; Narození Ježíše

Adventní čas, ve kterém se nacházíme, vyvrcholí vánočními svátky, svátky klidu a míru, a tak asi neuškodí připomenout si křesťanskou legendu bez ohledu na to, zda jme či nejsme pokřtění, či zda patříme do tábora nevěřících, nebo naopak toho druhého.

PF 2019

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

Vážené kolegyně a kolegové

Tak, a podzim je tu zase! V loňském roce jsem touto dobou psal úvodník předvolební a letos bych mohl napsat třeba povolební. Téma to je dosti výživné.