Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

U příležitosti 100. výročí založení vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme významné osobnosti novodobé historie veterinární medicíny – Akademik Jan Kolda, MVDr., DrSc. (*1895 – † 1958)

Toto významné jubileum nám připomíná historické období, kdy uváděli do akademické obce veterinární medicíny mladé adepty velmi významné osobnosti. Byli to i ve světě významní velcí koryfejové vědy, ale i osobnosti velké svým duchem.

Májové intermezzo

Hned zrána jsme s tátou vytahali na dvůr z nejintimnějších útrob naší nové usedlosti na čísle popisném deset bedýnky s naklíčenou sadbou. Sorty vousatých brambor v laťových bedýnkách má táta s paličatostí puntičkáře označeny kartónovými cedulkami. Bedýnku po bedýnce odvozím na trakaři ke štráfu zkypřené ornice mezi stavením a obecní silnicí.

Veterinární ples Žofín 12.1.2019

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Aleš Minář

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Jan Štefánek

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Diego Velázquez; Princ Baltasar Carlos jako lovec

Jeden z předních malířů evropského baroka, se kterým se dnes setkáváme na titulce Zvěrokruhu, je španělský malíř Diego Velázquez.

Úvodník – MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

blíží se podzimní rovnodennost a dnes je poslední tropický den. Sčítáme škody po letošním horkém a suchém létě. Brzina nám letos zcela vyschla.

Dopis prezidenta KVL ČR ústřednímu řediteli SVS Dr. Semerádovi

Vážený pane ústřední řediteli,

podle zpráv od členů Komory veterinárních lékařů se v poslední době u některých krajských veterinárních správ mění přístup ke hrazení faktur příspěvků na úkony spojené s metodikou kontroly zdraví vydávané právnickými osobami.

Zvíře v novém občanském zákoníku: § 494 zákona č. 89/2012 Sb.

V posledním desetiletí a ani v celém polistopadovém období nedošlo k tak význačné změně v civilním hmotném právu, jakou bylo přijetí zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory 22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále […]

Murphyho zákony o psech

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 17. 10. 2018 mediální komise 26. 10. […]

Oznámení o opětovném podepsání smlouvy KVL s Toxikologickým střediskem

KVL ČR opětovně podepsala smlouvu o spolupráci s Toxikologickým informačním střediskem kliniky nemocí z povolání VFN v Praze.

Služeb střediska lze využít na tel. č. 224 919 293 a 224 915 402