Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

Vážení kolegové,

v uplynulých týdnech následovalo krátce po našem sněmu Komory veterinárních lékařů v Olomouci všeobecné shromáždění Evropské veterinární federace v Bruselu, poté sněm slovenské Komory veterinárních lékařů a potom každoroční shromáždění vedoucích představitelů českých profesních Komor v Praze.

Setkání prezidentů profesních komor

Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo tradiční každoroční setkání prezidentů profesních komor zřízených zákonem, tedy České advokátní komory, České komory architektů , České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě , České lékárnické komory, České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Notářské komory ČR a Exekutorské komory ČR.

Zákony veterinárního lékařství podle Murphyho

Pes pozná zvěrolékaře i tehdy, nemá-li bílý plášť.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 11. 1. 2018 revizní komise 17. 1. […]

Sněm slovenské komory veterinárních lékařů

Dne 25. listopadu se v Kongresovém centru v Bešeňové u Liptovského Mikuláše konal XXVII. sněm slovenské komory veterinárních lékařů.

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 1/2018      Z činnosti komory

EET – změny

Pozor na zásadní změny v EET pro veterinární lékaře – že by opravdu hop a byl tu lidoop?

Záhada bezpříznakové pneumonie

Stížnost, jejíž řešení je popsáno v dnešní soudničce, vypracovaly společně majitelka dotčeného psa a poradkyně chovu yorkshirských teriérů. Poradkyně chovu ve svém textu podávala nejen svoje svědectví ke konkrétnímu případu, ale položila i několik obecných otázek. S odpověďmi na ně následně zamýšlela seznámit i účastníky klubové schůze chovatelů yorkshirských teriérů.

Jak vykastrovat sedmnáctikilogramovou želvu?

Nedávno na kliniku zavolal kurátor plazů z pražské zoologické zahrady. Jeden z jeho chovanců nebyl již několik měsíců „ve své kůži“.

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

VetRána 2018

..

Jak na návykové látky z pohledu jejich evidence

Nedávno jsme všichni obdrželi upozornění od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) týkající se nutnosti evidence vybraných návykových látek. Protože se vyrojila z terénu řada dotazů, co se tedy vlastně má jak evidovat, vznikl tento článek.

E-recept a jeho dopad na preskripci veterinárními lékaři

Od 1. 1. 2018 platí pro humánní lékaře povinnost vystavovat pacientům recept pouze elektronicky (tzv. e-recept).

Výzva k hlášení ÚSKVBL

Výzva k hlášení podezření na nedostatečnou kvalitu osteosyntetického materiálu

Výzva k hlášení podezření na výskyt nežádoucích reakcí, nekonzistenci či neodpovídající avizovanou dobu rozpadu u šicích materiálů (PGA, PDO)

… letem veterinárním světem

Chovatel psů byl uznán vinným a poslán do vězení

Chovatel, který na internetu nabízel a prodával štěňata, byl poslán do vězení na 16 týdnů za to, že zvířata držel v nehumánních podmínkách a u kupců vzbuzoval dojem, že je poctivý a zodpovědný.