Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z jeho života aneb Vzpomínka na kolegu Miloše Ondráška

Myslím, že v současnosti žije jen málo kolegů, kteří jej osobně znali, a bohužel jen já, který s ním a vedle něho devět let pracoval. Proto jsem si vždy rád přečetl jeho publikované vzpomínky na Afriku, Austrálii, Novou Guineu a jiné země, kde jako expert působil.

Veterinární ples 2018

Časopis Zvěrokruh 2/2018

Žofínské plesání

Má životní cestička je lemována krásnými událostmi, na které se celý rok těším s neutuchající radostí. Do této kategorie jsou řazeny i tradiční veterinární plesy, jejichž tradici zahájil Ing. Petr Samohýl.

Semináře optikou (mírně) nespokojeného spotřebitele

Rád bych některými svými osobními postřehy doplnil článek Radky Vaňousové: Novinky v kontinuálním vzdělávání v roce 2018 (Zvěrokruh č. 12/2017; str. 9).

Po třinácté pod košem

Nebylo kam spěchat, a tak jsme začali v klidném tempu dopolední polévkou a welcome drinkem. Následovalo oficiální přivítání, při kterém jsme probrali s účastníky organizační věci a následně podrobnosti o chystané dobročinnosti – naším cílem bylo podpořit jednoho mladého človíčka, který vnímá každý nádech tak trochu jinak. Trpí, bojuje a žije s cystickou fibrózou.

Pokyny k platbě pojištění na rok 2018

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2018.

Úhrada členského příspěvku na rok 2018

KVL ČR je dle zákona č. 381/1991 Sb. samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře. Veterinární lékař, který vykonává na území ČR veterinární činnost, musí být členem KVL ČR a dle příslušného ustanovení výše uvedeného zákona je člen povinen platit jednorázově členský příspěvek, který je daňově uznatelným nákladem.

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně slaví sté narozeniny

Vstupujeme do roku 2018. Jest to rok 100. výročí vzniku samostatného československého státu dne 28. října 1918. Tento významný den každý z Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků jistě s úctou oslaví.

Kůň v čínském umění

Kůň měl v minulosti pro člověka nesmírný význam. Byl mu nejen věrným a zdatným pomocníkem v míru i v bitvě, ale i zdrojem zábavy, soutěžení i potravy.

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Zdeněk Tichý

  Časopis Zvěrokruh 2/2018      Společenská rubrika

Webináře 2018

Časopis Zvěrokruh 2/2018

Jubilanti

V měsíci ÚNORU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Obraz na titulce – Bruno Liljefors; Lovec se psem a liškou

Země mající rozlohu téměř jako Španělsko a počet obyvatel jako Česká republika, bohatá na hluboké lesy, dlouhé zimy a množství sněhu musela jednou zrodit malíře, jakým byl Bruno Liljefors.