Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Atestační studium stále aktuální

Jednou z forem celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů, která kontinuálně pokračuje i po privatizaci veterinární činnosti v roce 1991, je atestační studium.

45. ročník veterinárního volejbalového turnaje

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Informace – zprávy – výzvy

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně slaví sté narozeniny

Sto let od zřízení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně s vyučovací řečí českou a její zakladatelé a budovatelé výuky a vědeckého bádání (část druhá)

Sexuální rovnoprávnost

Vzpomínám na jednu příhodu, která se mi přihodila. Privatizace veterinární služby proběhla tak, jak proběhla, u mne trochu atypicky.

Nekrolog: MVDr. Pavel Klír

V nedožitých 74 letech zemřel 10. ledna t. r. MVDr. Pavel Klír, CSc. Narodil se 29. 3. 1944 v jihočeském Strašíně, ale dětství a mládí prožil v Neveklově na Benešovsku.

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Pavel Klír

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Společenská rubrika  

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Jiří Hájek

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Společenská rubrika  

Loučíme se s kolegy a přáteli: MVDr. Tomáš Černík

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Společenská rubrika  

Webináře 2018

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Společenská rubrika 4. 4. 2018 Základy EKG III. – MVDr. Michal Fiedler EMSAVM 25. 4. 2018 Aktuální […]

Jubilanti

V měsíci BŘEZNU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Obraz na titulce – Bruno Liljefors; Sokol a tetřev

Přijde-li řeč na výtvarné umění ze severských zemí, vzpomeneme si většinou jen na norského malíře z počátku dvacátého století Edvarda Muncha a jeho slavný obraz Křik.