Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Václav Hrabal

Vážené kolegyně vážení kolegové,

jak se říká, dva roky utekly jako voda, ovšem v tekutém skupenství, a další důležité volby, po prezidentských, se blíží.

Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

V pondělí 12. března odpoledne se veterinární špičky z Česka a Slovenska sešly v jihomoravské Lednici a ladily společná stanoviska.

Zákony o psech podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y O PSECH ==podle Murphyho== Barkovy opravy štěkacích […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 4. 2018 představenstvo 18. 4. 2018 […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Kontinuální vzdělávání

Vyhodnocení systému kontinuálního vzdělávání v roce 2017

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Pracující důchodce a odvody

V dnešním tématu otevřeme již podruhé otázku kombinace starobního důchodu a OSVČ, resp. jak a na co se připravit. Tím, že dosáhnete statusu starobní důchodce, nic nekončí, ale někdy právě začíná.

Případ zrádného karcinomu

Popsaný případ ilustruje zrádnost zánětlivého karcinomu mléčné žlázy i užitečnost cytologického a především histopatologického screeningu patologií na mléčné žláze.

SPS/SLEM u border teriérů

SPS (Shaking Puppy Syndrome) nebo též SLEM (spongiformní leukoencefalomyelopatie) je relativně nově popsané závažné onemocnění border teriérů.

Oznámení o GDPR

Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů v softwarových systémech provozovaných komorou

Sdělení Revizní komise – falešné razítko

Vzhledem k nárůstu počtu případů zneužití osobních dat veterinárních lékařů formou falzifi kátů veterinárních potvrzení využívajících osobní údaje skutečných nebo neexistujících veterinárních lékařů na vzorech razítek, rozhodla se revizní komise KVL ČR na základě četných podnětů členů KVL dát na vědomí příklady nestandardního provedení veterinárních potvrzení, jako upozornění pro ostatní veterinární lékaře i chovatelskou veřejnost.

III. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Informace – zprávy – výzvy

… letem veterinárním světem

Studenti nejsou znalostně dobře vybaveni pro stomatologii koní, říká veterinář

Schůzka v Lednici v detailech

Smyslem pro leckoho málo konkrétní tiskové zprávy o setkání českých a slovenských veterinárních lékařů bylo deklarovat ochotu k jednání a nepřivřít dveře dříve, než by k nim mohlo dojít. Jednat a nacházet východiska mezi KVL,VFU a SVS.