Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

Vážené kolegyně vážení kolegové,

čas malin nezralých nastává, léto téměř nahradilo jaro. Někomu ovšem maliny poněkud přezrály v běhu času překotném.

Studijní návštěva veterinární komory Srbské republiky

Veterinární komora Srbské republiky se už delší dobu zajímala o zorganizování studijní veterinární návštěvy naší republiky.

Zákony o kočkách podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 5/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y O KOČKÁCH ==podle Murphyho== Pepperův zeleninový zákon […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 5/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 5. 2018 mediální komise 24. 5. […]

Příhraniční praxe

Zpráva z jednání mezi Rakouskou veterinární komorou a KVL ČR ve Vídni – Hietzinger Kai 87, 1130 Wien – 23. 3. 2018

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Setkání veterinárních pracovníků OS Chrudim

Tradiční jarní zasedání okresního shromáždění KVL v Chrudimi (OS), rozšířené o společenskou část, přátelské posezení členů KVL se současnými i bývalými spolupracovníky Státní veterinární správy, se konalo 6. dubna 2018, opět v restauraci U Zámku ve Slatiňanech.

Pracující důchodce a odvody (část druhá)

V současné době je ještě pro ročníky, které postihly vlny navýšení důchodového věku, běžným trendem, že se sice aktivně nevěnují podnikání, ale zato se mnohdy realizují ve fi rmách formou pracovněprávního vztahu. Začněme od začátku a řekněme si na příkladech varianty pracujícího důchodce a osoby, která se stane pracujícím důchodcem.

Oznámení

Redakční rada oznamuje čtenářům, že do představenstva KVL ČR byla kooptována za MVDr. Milana Dvořáka, Ph.D., kolegyně MVDr. Anna Šimaliaková.

Případ laparoskopické lapálie

Revizní komise obdržela stížnost na veterinární kliniku kvůli laparoskopické kastraci feny, která vyústila v ohrožení jejího života v důsledku selhávání ledvin a jater.

Rehabilitace ochrnutých psů

Fyzikální terapie byla a stále ještě je značně opomíjeným oborem jak ve veterinární neurologii, tak v ortopedii malých zvířat.

Sraz absolventů | 100 let VFU Brno

  Časopis Zvěrokruh 5/2018      Pro praxi

GDPR ve veterinární praxi

GDPR vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Vzhledem k tomu, že veterináři jsou zahlceni spoustou nabídek od různých firem na zajištění servisu s tímto předpisem spojeným, připravuje Komora veterinárních lékařů pro své členy poměrně ucelený obraz opatření, kterým budou schopni zajistit ve své praxi podmínky platné legislativy.

IV. International mountain veterinary ultramarathon

  Časopis Zvěrokruh 5/2018      Informace – zprávy – výzvy