Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková

Milé kolegyně, milí kolegové,

držíte v ruce další číslo našeho stavovského časopisu. Jsou za námi první letošní vedra, suché počasí, a zpráva, že se na jižní Moravu zatoulal druh komára přenášející virus západonilské horečky.

Shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bergenu

V norském Bergenu se na začátku června konalo jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů (UEVP) a Evropské veterinární federace (FVE). Uvítací projev pronesla paní Erna Solbergová, norská premiérka. Jako hosté se zúčastnili také Johnson Chiang, prezident Světové veterinární asociace(WVA), a Mike Topper, prezident Americké veterinární asociace (AVMA).

Zákony veterinárního lékařství podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 7/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ ==podle murphyho== Zákon absolutní Existuje-li […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 7/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 7. 2018 mediální komise 28. 7. […]

Norské setkání EVERI

Norské setkání evropských veterinárních lékařů v průmyslu, vědě a vzdělávání se konalo na univerzitě v Bergenu a bylo poznamenáno místem pořádání. Kromě běžné agendy, výsledků hospodaření a plánů činnosti, kterou známe z konání našich sněmů (a dalších organizací nakládajících s veřejnými prostředky), bylo také na programu seznámení s činností vlastní hostitelské organizace – Norského veterinárního institutu v Bergenu, specializujícího se na nemoci a welfare ryb.

Pohoda veterinárních lékařů

Proč je povolání veterinárního lékaře tak psychicky náročné? O syndromu vyhoření se v posledních letech mluví stále více. Proč právě u veterinářů?

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Česko–slovenská družba v předfestivalových Varech

V předposlední červencový pátek se setkali zástupci veterinárních komor – české a slovenské. Pracovní meeting se tentokrát odehrával v hotelu Dvorana v Karlových Varech. Čtvrteční večer byl věnován velmi skromně zastoupenému jednání karlovarského a plzeňského okresního sdružení a poslechu blues-folkové kapely Hanuše Velebného.

Jednání s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou

Ke sjednocení sazeb DPH není vůle praktická ani politická ani žádná (15% sazbu dnes už Evropská komise notifikovat údajně nebude; země, které mají veterinární oblast ve snížené sazbě – citované PL –, mají toto od r. 1993, (kdy ještě bylo možno argumentovat slovy veterina = převážně se zemědělstvím související činnost) a stejně tak poslední zařazení veterinárních léčiv z 21% do 10% sazby podle sdělení Ing. Schillerové nebylo vlivem správy našich vnitřních věcí, ale zcela výsledkem postoje Evropské komise.

Výzva Mediální komise

vyzývá kandidáty do orgánů KVL ČR, kteří se chtějí prezentovat před volbami ve Zvěrokruhu, aby zaslali v elektronické podobě, na sekretariát KVL ČR (vavrusa@vetkom.cz), krátkou prezentaci (max. 500 znaků, což je cca formát A5) a své foto.

Oznámení volební komise

Uzávěrka návrhů kandidátů

Dohoda o provedení práce

Tato forma pracovně právního vztahu je u nás velmi hojně zavedena, i když se mnohokrát o dohodu o provedení práce nejedná, ale pouze o zastřený stav. Tuto formu neznají ani v SR, a proto z vlastní zkušenosti vím, že poměrně mnoho subjektů ze SR zřizuje v ČR firmy, aby tuto formu mohly aplikovat.

Případ mastné intoxikace

Revizní komise obdržela podnět k prošetření zákonnosti postupu veterinárního lékaře, který doporučil k léčbě kocoura krém Infectoscab (5% krém), obsahující pyretroidy. Podnět podával právní zástupce stěžovatelky, který sdělil, že stěžovatelka bude řešit finanční nároky po civilní linii, ale zároveň požaduje, aby podnět projednala i revizní komise komory a pokud zjistí, že postup lékaře odporuje zákonu či stavovskému předpisu, iniciovala zahájení disciplinárního řízení.

IV. International mountain veterinary ultramarathon

  Časopis Zvěrokruh 7/2018      Informace – zprávy – výzvy

Proč není správné odstraňovat zubní kámen u psů bez anestezie?

V poslední době se množí případy nabízení nebo poskytování odstranění zubního kamene bez anestezie v různých psích salonech. Někteří majitelé sami v dobré víře zakupují v chovatelských potřebách srpky a jiné manuální nástroje k odstraňování zubního kamene a svým zvířatům pak zubní kámen strhávají.