Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

Milé kolegyně, milí kolegové,

konečně přišel ten dlouho očekávaný čas prázdnin a dovolených. Největší nápor veder proběhl již před prázdninami, ale to nám nemůže pokazit radost z blížící se dovolené a odpočinku.

Karlovarské muzicírování

Po úspěšném koncertování hudebního tělesa Hanuše Velebného a jeho HDP v třemošenské bowlingárně jsme domluvili s Hanušem další koncert v našem kraji. Shodou okolností se v tomto roce uskutečnilo společné jednání slovenské a české Komory v Karlových Varech.

Zákony veterinárního lékařství – o štěňatech

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ ==o štěňatech== Štěně si nehraje […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 10. 8. 2018 mediální komise 25. 8. […]

Výzva navrhovatelům změn řádů

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory MK vyzývá v souladu s § 13 odst. A bod 4. OJŘ případné předkladatele […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Webináře 2018

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Informace – zprávy – výzvy 5. 9. 2018 Chirurgické řešení urolitiázy u kozlů a beranů – MVDr. […]

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory 22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále […]

Jak je to vlastně s pojištěním profesní odpovědnosti?

Pojištění profesní odpovědnosti je ze zákona povinné pro každého praktického veterinárního lékaře. Přestože je profesní pojištění odpovědnosti pojistný produkt, který ve své fundamentální podobě existuje nezměněn od devadesátých let 20. století, činí stále mnohým veterinárním lékařům problém pochopit, jak vlastně pojištění funguje. V současnosti je pojištění upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) a pojistnými podmínkami pro pojištění profesní odpovědnosti.

Dohoda o pracovní činnosti a její aspekty v rámci pracovněprávního vztahu

Tímto tématem si v dnešním článku přiblížíme pracovněprávní vztahy a zákonné podmínky v rámci této činnosti. Také si řekneme, jak a kdy ji správně aplikovat.

… letem veterinárním světem

Humánní metoda omračování drůbeže na jatkách je nyní v EU legální

Novela zákona nyní umožní ireverzibilní omračování drůbeže postupným snižováním atmosférického tlaku a následně snižováním množství kyslíku ve vzduchu.

O kočkách, tentokrát ale italských

Poslední dny školního roku jsou již tradičně vyhrazeny pro příznivce medicíny koček. Letošní evropský kongres (ISFM European Feline Congress) se konal ve slunné Itálii, konkrétně v Sorrentu, lokalitě známé nejen blízkostí historických památek, ale také produkcí citrónů a výrobků z nich, zejména chutného Limoncella.

Falešná veterinářka

Před několika dny proběhla v médiích zpráva o falešném pediatrovi, který měl doma rozpis služeb v nemocnici. Jako falešní advokáti zastupují klienty i před soudy, tak i v naší profesi se najdou podvodníci vydávající se za veterinární lékaře.

Profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, MVDr. h. c. et MVDr. h. c. (*19O3 – †2OO7)

Mezi významné osobnosti, které představujeme a připomínáme u příležitosti 100. výročí vzniku Vysokého učení veterinární medicíny na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, náleží profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, dvojnásobný MVDr. h. c.

Veterinární ples Žofín 12.1.2019

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Společenská rubrika