Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Holý

Milé kolegyně, milí kolegové,

určitě jste si toho všimli a možná to řešíte každý den. Naštěstí pamatujeme, že to bylo jinak.

Chystá se nařízení o regulaci veterinárních léčiv

Právě kvůli tomu pozvala Komora veterinárních lékařů na 1. srpna do Brna zástupce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), slovenské Komory veterinárních lekárov a slovenského ÚŠKVBL.

Zákony veterinárního lékařství – o kočkách

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory   Zákony veterinárního lékařství ==o kočkách== Joyův zákon sebezáchovy: Kočka nevstupuje do vaší domácnosti […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 18. 9. 2018 Mediální komise 20. 9. […]

Oznámení o opětovném pode psání smlouvy KVL s Toxikologickým střediskem

KVL ČR opětovně podepsala smlouvu o spolupráci s Toxikologickým informačním střediskem kliniky nemocí z povolání VFN v Praze.

Služeb střediska lze využít na tel. č. 224 919 293 a 224 915 402

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory 22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále […]

Výzva navrhovatelům změn řádů

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory MK vyzývá v souladu s § 13 odst. A bod 4. OJŘ případné předkladatele […]

Hlavní pracovní poměr – HPP

V předcházejících dvou číslech jsme pracovali s jednodušší formou pracovně právního vztahu, a to dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti.

Útulková agrese

RK byla doručena stížnost na veterinárního lékaře, který provedl v útulku dle stěžovatelky bezdůvodně eutanazii zdravého psa. Stěžovatelka byla občasnou venčitelkou útulkových zvířat.

Když kočce nechutná

Každý z nás, kdo v ordinaci ošetřuje i kočky, potkává v různé míře pacienty se sníženým příjmem krmiva nebo odmítající krmivo úplně. S ohledem na metabolismus kočky je zapotřebí řešit inapetenci okamžitě a nečekat, stejně tak je nutné se na tento problém připravit v případě léčby, která může inapetenci vyvolat (například chemoterapie).

IV. mezinárodní veterinární horský ultramaraton v Opolských Beskydech

Veterinář musí být zdatný. Vzpomínám na slova Dr. Kubernáta, když jsme se ptali, proč musíme na univerzitě povinně chodit na hodiny tělocviku.

Chov velkých šelem soukromými chovateli

V poslední době rozbouřily veřejnost zprávy o problémech se šelmami, chovanými soukromými osobami. Z nedávného brifinku ministra zemědělství a ústředního ředitele SVS vyplynulo, že problém bude v nejkratší době řešen úpravou legislativy, jmenovitě zákona o veterinární péči, případně zákona o ochraně zvířat proti týrání.

… letem veterinárním světem

RCVS brání ministra před ostrou kritikou

RCVS (britská veterinární komora) vystoupila na obranu ministra pro životní prostředí, potraviny a venkov, který v parlamentu řekl, že veterináři z EU, kteří v Británii pracují na jatkách, nemusejí být tak dobře vyškolení jako veterináři britští.

Problematičtí klienti – virtuální hrdinové?

Poslední dobou roste virtuální agresivita klientů, kteří nejsou spokojeni s ošetřením nebo s výsledkem léčby či cenou ošetření svého zvířete.