Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

PF 2019

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

Vážené kolegyně a kolegové

Tak, a podzim je tu zase! V loňském roce jsem touto dobou psal úvodník předvolební a letos bych mohl napsat třeba povolební. Téma to je dosti výživné.

Zpráva z jednání skupiny V4Plus ve Visegrádu

Šestého října proběhlo za účasti prezidenta FVE Dr. Raphaela Laguense další jednání Visegrádské skupiny V4Plus v Maďarsku. Za českou Komoru se zúčastnili Dr. Lubomír Borkovec a Karel Daniel.

Kontinuální vzdělávání v roce 2018

Upozorňujeme veterinární lékaře, že systém kontinuálního vzdělávání za kalendářní rok 2018 se bude uzavírat 20.1.2019

Murphyho zákony o vztazích koček s jinými živočišnými druhy

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 15. 11. 2018 mediální komise 26. 11. […]

Webináře 2018

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Z činnosti komory 14. 11. 2018 Vybraná onemocnění kopyt koní – MVDr. Jan Šterc, Ph.D. 21. 11. […]

Veterinární a farmaceutická univerzita slaví 100 let

VFU Brno slaví úctyhodných sto let a prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, který je jejím 25. rektorem v řadě, zorganizoval k tomuto výročí ve dnech od 15. do 19. října celouniverzitní oslavy.

Zaměstnávání cizinců v rámci EU – všeobecné shrnutí

Současný trh a nedostatek pracovních sil nutí zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali cizince. Orgány EU vytvářejí legislativní podmínky k vzájemnému zaměstnávání občanů ze všech členských států a států evropského hospodářského prostoru. Každá země může přijmout do zaměstnání bez podmínek kohokoliv z jiného státu EU.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 11/2018      Pro praxi   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím […]

Případ roztrženého karpu

Revizní komise obdržela stížnost na veterinárního lékaře, kterého majitelka zavolala v podvečer jednoho jarního dne k čerstvému úrazu.

Vyšetření dutiny ústní psa a kočky a zápis do zubní karty

Součástí stomatologického vyšetření je obecné klinické vyšetření. Při něm vyšetřujeme celkový výživný stav, zjišťujeme stav sliznic a kůže. Provádíme také zkrácené oftalmologické vyšetření a vyšetření uši.

Nová kniha od Dr. Klejduse

Julo, bylo mi velkou ctí, že jsi mě za Veterinární komoru pozval na slavnostní křest své nové knihy.

Vzhledem k tomu, že v představenstvu Komory jsou dobře známy Tvé předchozí publikace, nebyl problém s rozhodnutím – opět Tě podpořit při vydání i této knihy. Prosím, můžeš knihu „PTÁCI V AKCI“ stručně představit?…

Vetmeeting 2018

Organizační tým komory veterinárních lékařů pod zkušeným vedením naší viceprezidentky Radky Vaňousové pro své členy a širokou veterinární veřejnost zorganizoval již 5. ročník konference Vetmeeting v ověřené destinaci příjemného prostředí hotelu Jezerka na Seči.

Mistrovství ČR služebních psů v Solenici

Tímto článkem bych vám chtěla představit práci Policie České republiky – odboru služební kynologie a hipologie policejního prezidia. Akce se konala ve dnech 3. – 6. září 2018 v Solenici u Orlické přehrady.