Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

právě držíte v ruce poslední číslo 25. ročníku stavovského časopisu Zvěrokruh. Jako každý rok, tak i letos, se chci s vámi podělit o několik myšlenek, které se mi z posledního komorového dění honí hlavou.

Usnesení XXVII. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky, který se konal dne 17. listopadu 2018 v Kongres a golf hotelu Darovanský dvůr

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Oznámení – výsledky voleb do orgánů KVL ČR

Představenstvo vzešlé z voleb 2018 zvolilo na svém volebním zasedání dne 25. 11. 2018 tajnou volbou prezidenta a viceprezidenta

Murphyho zákony o psech

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 12. 2018 revizní komise 15. 12. […]

Střípky z XXVII. sněmu KVL ČR

Tak to máme opět za sebou, napínavý volební sněm, který překvapivě zvolil tytéž kandidáty, kteří prošli korespondenčním hlasováním. Zaplať Pán Bůh, přece jenom hlas osmi set lidí má větší váhu než hlas 140 účastníků sněmu.

Darovanské postřehy 2018

Letošní sněm se nesl v podstatě v poklidném duchu a většina jednání probíhala nezvykle rychle. Vládla při něm i atmosféra státního svátku, letos jitřená politickou situací kolem AB.

Pavol Valašek o dnešní vlně narcisismu a neochotě převzít odpovědnost

MVDr. Pavol Valašek je členem evaluační asociace EU, která hodnotí úroveň veterinárního vzdělávání. Je to mezinárodní panel, ve kterém pracují odborníci z akademické sféry, ale i lidé s vlastní veterinární praxí, a takový je právě zmíněný slovenský kolega. Prošel výběrovým řízením, složil několikero zkoušek a nyní již několik let hodnotí úroveň veterinárních univerzit a vysokých škol.

PF 2019

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory

Zpráva o proběhlé TK

Dne 13. 11. pořádala KVL v úzké spolupráci s ÚSKVBL tiskovou konferenci se dvěma tématy.

Podzimní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Římě

Při příležitosti Všeobecného shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace se v Římě ve dnech 8.–10. listopadu setkali zástupci veterinární profese evropských zemí.

Veterinární řetězce a zkušenosti ze severských zemí

Na jednání UEVP FVE v Římě se švédští kolegové s námi podělili o zkušenosti s průnikem řetězců do veterinární oblasti.

Jednání EVERI

Valnou hromadu Federace veterinářů Evropy zahájil dr. G. Pennocchio, prezident Federálního řádu veterinářů Itálie (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – FNOVI, obdoba KVL ČR) následován ředitelem státní veterinární správy Itálie (CVO) dr. S. Borrellem.

Zaměstnávání neunijních cizinců

Dnešním tématem navážeme na článek z minulého čísla, kde jsme si vysvětlili povinnosti v rámci zaměstnávání cizinců v EU a povinnosti s tím spojené. Z vlastní zkušenosti se nejvíce setkávám v rámci praxe se zaměstnanci Vietnamské republiky, Turecka, Srbska a Ukrajiny.

Mastičková story

Stížnost, která je dnešním námětem soudničky, byla poslána e-mailem prezidentovi KVL, viceprezidentce KVL a na sekretariát KVL. Stížnost se týkala ošetření a léčby křečka a podával ji přítel majitelky zvířete, který se osobně návštěvy veterinárního pracoviště neúčastnil.