Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

PF 2020

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci PROSINCI oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů:

Obraz na titulce – Albrecht Dürer; Útěk do Egypta

Quicquid Alberti Dureri mortale fuit, sub hoc conditur tumulo čili

„Vše, co bylo z Albrechta Dürera smrtelné, leží pod touto mohylou.“ napsal jako epitaf v roce 1528 Willibald Pirckheimer, jeho celoživotní přítel.

Veterinární ples

11.01.2020 Praha, Palác Žofín

Úvodník – MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

ve dnech, kdy píšu úvodník, padají teplotní rekordy i koně na taxisu a sněmovna bude rozhodovat o nepříliš zdařilém návrhu vzdělávání veterinárních lékařů.

Schůzka V4Plus Visegrád

Ve dnech 11. a 12. října proběhlo další ze série setkání zemí V4Plus v maďarském Visegrádu. Za českou Komoru veterinárních lékařů se zúčastnili prezidentka Komory Dr. Vaňousová a člen zahraniční komise Dr. Daniel.

Atestace soukromých veterinárních lékařů – dárek ke 30. výročí listopadu?

16. října odhlasovala Poslanecká sněmovna většinou jednoho hlasu pozměňovací návrh, který prostřednictvím jednoho z poslanců KSČM předložilo – a navzdory negativnímu stanovisku Komory, stejně jako Státní veterinární správy, Ministerstva školství a množství právních odborníků (a to nejen resortu) – za „téměř“ jednomyslné podpory dnes největší parlamentní strany doslova „protlačilo“ vedení VFU.

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

  Časopis Zvěrokruh 11/2019      Z činnosti komory Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 11/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 14. 11. 2019 mediální komise 15. 11. […]

Dotazník pro předsedy okresních sdružení KVL ČR týkající se pohotovostních služeb

Mediální komise upozorňuje členy Komory, že koček byl předsedům okresních sdružení zaslán dotazník týkající se zmapování problematiky pohotovostních služeb poskytovaných v jednotlivých okresech. Komora se v současné době zabývá podněty některých svých členů, kteří upozorňují na postupné mizení pohotovostních pracovišť z některých oblastí republiky.

Málopočetná plemena psů a koček

Somálské kočky, slangově označované jako somálky, nemají svůj původ v Somálsku. Toto plemeno je dlouhosrstou variantou kočky habešské a bylo vyšlechtěno v USA v 70. letech 20. století.

Blíží se poslední vlna elektronické evidence tržeb

Mnozí z vás stále doufali a věřili tomu, že údajné narovnání podnikatelského prostředí, jak je prezentováno ze strany Ministerstva financí, v rámci třetí a čtvrté vlny nenastane. Opak je bohužel pravdou.

Upozornění Mediální komise – Obecní úřady

Mediální komise upozorňuje všechny členy Komory, že v poslední době jsou někteří kolegové oslovováni obecními úřady v místě jejich provozovny s požadavkem, aby poskytli ze svých zdravotních databází informace o svých pacientech a chovatelích.

Upozornění Legislativní komise KVL ČR

Legislativní komise upozorňuje všechny kolegy, že podle § 61 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je soukromý veterinární lékař povinen uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo podezření z týrání zvířete, jakož i o jiných skutečnostech důležitých z hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na plnění jejích úkolů.

Jak a proč s čipy?

Soudnička shrnuje tři případy, které mají jedno společné: nedorozumění veterinárního lékaře a chovatele zvířete ohledně skutečných možností a pravomocí veterinárních lékařů v problematice identity majitele zvířete.