Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

Vážení kolegové a kolegyně,

konec starého a začátek nového roku vždy vede k určitému bilancování. Osobně mi přijde zbytečné rozpitvávat vše, co se stalo. Čas už zpátky nevrátíme.

XXVlll. sněm Komory veterinárních lékařů SR v Liptovském Mikuláši

24. listopadu 2018 přivítalo znovu kongresové centrum Tatralandia v Liptovském Mikuláši účastníky sněmu slovenské Komory. Za českou Komoru přijalo jako obvykle pozvání vedení české Komory – MVDr. Radka Vaňousová a MVDr. Karel Daniel.

Murphyho zákony

  Časopis Zvěrokruh 1/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 15. 1. 2019 mediální komise 16. 1. […]

Setkání zástupců profesních komor

České profesní komory se budou pravidelně scházet čtyřikrát v roce

Využití zvířat v cirkusech

„Představenstvo Komory zaslalo v listopadu ministru zemědělství stanovisko k využívání zvířat v cirkusech. Níže uvádíme dva rozdílné názory našich kolegů na tuto problematiku.“

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI A PŘEDSTAVENSTVU KVL ČR

Předvánoční koulení

V dostatečném předstihu jsme pro jednání našeho plzeňského sdružení rezervovali námi oblíbenou profibowlingárnu v Třemošné. Bohužel blahobytem postižená společnost ovlivnila i provoz této restaurace.

Případ výkonu úřední pravomoci

Následující soudnička ukazuje, že motivace chovatelů k podání stížnosti k revizní komisi Komory jsou mimořádně různorodé. V některých případech jsou i natolik stěží vysvětlitelné a stěžovatelem nejasně formulované, že kontrolní orgán Komory váhá, zda správně pochopil podstatu věci.

Kontinuální vzdělávání v roce 2018

Upozorňujeme veterinární lékaře, že systém kontinuálního vzdělávání za kalendářní rok 2018 se bude uzavírat 20.1.2019

Stomatologické vyšetření a zápis do zubní karty

Část 3. Vyšetření dutiny ústní v sedaci

IV. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 1/2019      Informace – zprávy – výzvy

… letem veterinárním světem

Veterináři žádáni o pomoc při vyřešení záhadných úhynů zajíců

Bioložka Diana Bellová z University of East Anglia´s School of Biological Sciences vyzývá veterinární lékaře, aby pomohli odhalit záhadu úhynů zajíce polního (Lepus europaeus) ve Spojeném království.

Podmínky pro profesní pojištění členů KVL

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2019

Úhrada členského příspěvku na rok 2019

KVL ČR je dle zákona č. 381/1991 Sb. samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře. Veterinární lékař, který vykonává na území ČR veterinární činnost, musí být členem KVL ČR a dle příslušného ustanovení výše uvedeného zákona je člen povinen platit jednorázově členský příspěvek, který je daňově uznatelným nákladem.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 1/2019      Informace – zprávy – výzvy   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s […]