Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Útroby malého kotěte vydaly obrovskou ledvinu

Pacient – kotě jménem Blue – byl prezentován na veterinární klinice White Cross Vets v Coulby Newham v Middlebrough se zvětšeným břichem.

Putovní seminář v plzeňské kotlině

Pestrý program plzeňského putovního komorového semináře zahájila naše sličná komorová ekonomka Edita Jelínková Hrdličková.

Únorové setkání členů OS Karlovy Vary

V únorových mrazech jsme se poprvé v roce 2019 setkali v restauraci Na Golfu v Sokolově. Než jsme však začali rokovat s KVS KVK, přivítali jsme nového člena v našem sdružení.

Revizní komise upozorňuje

Revizní komise upozorňuje na nutnost dodržování §7 odst. 2 písm. g) profesního řádu, který zakazuje používat geografické označení v názvu veterinárního pracoviště. Pro další informace se obracejte na referenta této problematiky, člena představenstva

Revizní komise upozorňuje

Revizní komise upozorňuje, že podle § 77 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech mohou distributoři veterinárních léčiv dodávat veterinární léčiva pouze veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou veterinární činnost podle veterinárního zákona

Veselé okénko

Jako člen představenstva budu v tomto okénku nepravidelně až pravidelně informovat čtenáře a zejména své voliče o plnění svého programu a o svém pohledu na události, kterých jsem od zvolení do PV svědkem.

Glosář Veselého okénka

Protože Veselé okénko kolegy Pokorného přináší některé zvláštní neotřelé pohledy a názorová pluralita je podstatou demokracie, dovoluji si navázat na jednotlivá Veselá okénka následujícím Glosářem.

Používání geografického označení v názvu veterinárního pracoviště

Mí vážení voliči, obdivovatelé a zejména zatracovatelé, kterých začne anebo už začalo přibývat!

Většina z vás dostala do e-mailové schránky výzvu RK k dodržování vnitřních řádů. Tak to bylo dohodnuto na jednání RK, kam jsem byl pozván.

Plemenný kaneček

„Vrhy ke kastraci máte v zadním oddělení, levá strana už je celá voprasená. Já teďka běžím do výkrmny a pak eště do kanceláře nahlásit inseminace. Pusťte se do toho beze mne, pozdějc se tady zastavím.“

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Lubomír Vala

  Časopis Zvěrokruh 4/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Vojtěch Domorád

  Časopis Zvěrokruh 4/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Václav Švihel

  Časopis Zvěrokruh 4/2019      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Portrét slečny Julie Manet s kočkou

Vyrůstá-li někdo v blízkosti pařížského Louvru, musel by mít velkou smůlu aby se nestal kumštýřem. A to je případ autora obrazu, se kterým se setkáváme na dubnové obálce našeho časopisu.