Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VETfair v Hradci Králové se konal již po sedmnácté

Ve dnech 5.–7. 4. 2019 proběhl již tradičně v královéhradeckém Aldisu veterinární veletrh VETfair.

Veselé okénko

Jako člen představenstva budu v tomto okénku nepravidelně až pravidelně informovat čtenáře a zejména své voliče o plnění svého programu a o svém pohledu na události, kterých jsem od zvolení do PV svědkem.

Glosář Veselého okénka

Protože Veselé okénko kolegy Pokorného přináší některé zvláštní neotřelé pohledy a názorová pluralita je podstatou demokracie, dovoluji si navázat na jednotlivá Veselá okénka následujícím Glosářem.

O reakcích na článek “Profesní řád kontra názvy pracovišť”

Vážení,

v minulém čísle jsem vám oznamoval svou situaci, v níž jsem se ocitl jako pověřený referent ve věci Profesní řád kontra názvy pracovišť.

Revizní komise upozorňuje

Revizní komise upozorňuje na nutnost dodržování §7 odst. 2 písm. g) profesního řádu, který zakazuje používat geografické označení v názvu veterinárního pracoviště. Pro další informace se obracejte na referenta této problematiky, člena představenstva

Revizní komise upozorňuje

Revizní komise upozorňuje, že podle § 77 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech mohou distributoři veterinárních léčiv dodávat veterinární léčiva pouze veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou veterinární činnost podle veterinárního zákona

Povinné čipování psů

Poslední novela veterinárního zákona přinesla také poměrně zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020.

Zvěrolékařská komora pro Československou republiku (ZK ČSR) brzy oslaví 100. výročí od založení

Uplynul rok 2018 a významné 100. výročí založení nového samostatného státu ve střední Evropě, Československé republiky. Bylo i 100. jubileum založení Vysoké školy zvěrolékařské s vyučovací českou řečí v Brně, která byla prosazována dlouhá leta nejen příslušníky zvěrolékařského stavu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a její založení bylo požadováno i řídícími orgány v Rakousko-Uhersku.

Pozvánka – 100. výročí Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

Okresní sdružení KVL Louny ve spolupráci s OÚ Mutějovice a SDH Lhota pod Džbánem, okr. Rakovník, zvou na odhalení pamětní desky spoluzakladatele Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a Komory čsl. zvěrolékařů MVGr. Roberta MRÁZE-MARKA do Lhoty pod Džbánem v neděli 19. 5. 2019 ve 14 hodin u příležitosti

Falešné razítko

Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Miroslav Kulich, reg. č. KVL ČR 3807.

Veterinářem pod Jižním křížem

Profesní CV, MVDr. Petr Slavík, Ph.D.

Pocházím z rodiny veterináře a učitelky, vystudoval jsem Střední elektrotechnickou školu v Pardubicích.

Jubilanti

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Alfred Sisley; Temže nedaleko Hampton Court

Syn anglického obchodníka žijícího v Paříži, který vydělal jmění z obchodů s Jižní Amerikou, je svými rodiči vyslán v roce 1857 do Londýna, aby se tam vyučil stejné profesi jako jeho otec.