Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Pokorný

Čau lidi a zejména mí voliči!

Tak konečně!

Stěžejní bod členství v představenstvu Komory veterinárních lékařů České republiky se naplnil – byl jsem pověřen a píši úvodník do Zvěrokruhu, jednoho z nej měsíčníků v této zemi.

Jednání světové veterinární asociace

Na konci dubna proběhl kongres světové veterinární asociace (WVA) v San José. Účastnilo se jej celkém 80 delegátů z celého světa. WVA měla na programu diskusi k několika tématům, z nichž zdůrazním pro nás to nejzajímavější.

Murphyho zákony a jiné podobné zákony o daních

  Časopis Zvěrokruh 6/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O A P O D O […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 6/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 6. 2019 revizní komise 18. 6. […]

Setkání zástupců visegrádské V4Plus ve Strunjanu

Ve slovinském Strunjanu se ve dnech 17.–18. května setkali zástupci veterinární visegrádské skupiny spolu s hosty z bavorské a rakouské veterinární komory.

Daňový balíček a jeho změny v roce 2019

Mnozí z vás jistě zaznamenali jak v médiích, tak v zákonech samotných, že vstoupil v platnost tzv. daňový balíček změn, který byl projednáván jako sněmovní tisk 206. Po dlouhodobém procesu schvalování byl nakonec definitivně schválen, podepsán prezidentem republiky a dne 27. března rozeslán jako zákon č. 80/2019 Sb. Většina změn je účinná již od 1. 4. 2019.

Upozorněni Mediální komise na blížící se změnu legislativy

Mediální komise upozorňuje všechny kolegy, že od 1. ledna 2020 vejde v účinnost nové ustanovení § 4 novely veterinárního zákona, které říká, že:

Případ referované pyrometry

RK obdržela stížnost na chirurgické řešení pyometry, které skončilo úhynem pacientky.

Jak se ze mě stal CertCAAPR

Vše začalo před více než třemi lety, ale raději to vezmu hezky popořadě, abych nic nevynechala.

Po absolvování šesti let na alma mater bylo mým jediným snem se dostat do praxe, dělat dobře svou práci a neustále na sobě makat. Po nějaké době ovšem přišlo rozčarování, jelikož realita byla na hony vzdálená mým představám, a to i přes fakt, že již při studiu jsem do praxe docházela vypomáhat.

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje historii a vývoj naší stavovské organizace od roku 1920 do dnešní doby.

Jak se poprat s výhřezem dělohy?

Ač by se mohlo zdát, že se s tímto stavem setkávali pouze starší kolegové, opak je pravdou. S výhřezem se i dnes potkáváme sice občas, ale o to více nás dokáže potrápit. Proto bych rád v tomto článku popsal, jak se s ním dokázat poprat s co možná nejmenším úsilím.

Stomatologické vítání jara v Telči

S přibývajícími lety a kilogramy sleduji s obavou, že se postupně převtěluji svým chováním a vzhledem v medvěda. Jsem mrzutý, při komunikaci často bručím a mručím. Od podzimu upadám do zimního spánku, ze kterého se probouzím až s přibývajícím slunečním svitem a tradiční jarní hradeckou akcí VETfair.

… letem veterinárním světem

Veterináři se brání obviňování ze strany Asociace britských pojistitelů (ABI), že vzhledem k extrémnímu nárůstu deklarovaných nákladů na léčbu zvířat rekordně narůstají náklady na pojistné plnění ze strany pojišťoven, které pojišťují společenská zvířata.

Pyšelský kopeček 2019

Pod záštitou Komory veterinárních lékařů ČR a za přispění společnosti Cymedica jako hlavního sponzora, dále společností Canvit a Bayer se 13. 4. 2019 uskutečnil již IV. ročník Mistrovství ČR veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a canicrossu.

Výzva pro MVDr. Annu Šimaliakovou | Odpověď na výzvu

Vyzývám Dr. Šimaliakovou, aby bez pověření představenstva (resp. prezidenta) KVL ČR nevystupovala a nepředstavovala se na žádné úrovni jako oficiální zástupce Komory a zdržela se pohrdlivých výrazů o činnosti Komory v dobách, kdy ještě nezastávala funkci člena představenstva.