Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Registr dárců krve psů

Věděli jste, že i psi někdy potřebují krevní transfuzi? Sehnat dárce je ale často velmi obtížné. Veterináři zpravidla na nikoho kontakt nemají a kliniky psí krev nemusí mít k dispozici.

5TH INTERNATIONAL MOUNTAIN VETERINARY ULTRAMARATHON

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Informace – zprávy – výzvy

Africký mor prasat u nás

Poslední pozitivní případy afrického moru prasat (AMP) byly v České republice zjištěny 8. 2. 2018 u uloveného a 15. 4. 2018 u nalezeného uhynulého prasete divokého. Všechna další dosud provedená vyšetření jak u divokých, tak u domácích prasat byla negativní.

… letem veterinárním světem

Smrtelná nehoda nezakládá důvody k odebrání licence veterináři

Veterinární lékař, který byl odsouzen za způsobení autonehody, při níž zemřel člověk, nebyl disciplinární komisí britské veterinární komory (RCVS) shledán nezpůsobilým k provozování své praxe.

Čtyřicátý šestý ročník veterinárního volejbalového turnaje

Dovoluji si věřit, že další tradiční ročník veterinárního volejbalu, organizovaný OS KVL Znojmo a Břeclav, který se konal již počtvrté v areálu Vranovské přehrady, zůstane v myslích všech zúčastněných opět pěkným zážitkem.

Veselé okénko

Jak vydáváme tiskové zprávy

Aby dnešní okénko mohlo podat svou výpověď, musíme se hned na začátku shodnout na dvou tezích.

Jak se veterinaří v Zambii

Největšími nepříteli veterináře v Africe jsou hmyz a dráty. Zdejší farmy jsou totiž obehnány ploty, které se vyrábějí prostým natažením drátů mezi kolíky, případně stromy, jsou napínány speciálním napínákem. a aby se neprověšovaly, tak jsou vyztuženy klacíky se zářezy.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Josef Náhlík

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. František Zítka

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Bohumír Čurda

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika

Webináře 2019

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika 4. 9. 2019 od 20:00 Gastrointestinální problémy králíků – MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM 18. […]

Jubilanti

V měsíci červenci oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Adrian Ludwig Richter; Rybník v Krušných horách

Hlavním kritériem výběru obrazu na titulku našeho Zvěrokruhu je vyobrazení nějakého zvířete v některém světovém uměleckém díle. Jedno zda v pozadí, středu či popředí děje.