Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

se zvyšujícími se teplotami roste i výkon klimatizací v ordinacích, spotřeba vody (v nejrůznějších podobách) a nikdy nekončící zástup pacientů rozšířený o pacienty jiných kolegů, kteří si užívají dovolené.

Jarní shromáždění Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace v Bratislavě

V Bratislavě se ve dnech 6.–8. června se setkali zástupci veterinární profese 46 evropských zemí. Osou bratislavských jednání byla témata spojená s welfare zvířat a veterinárním vzděláváním, vývojem veterinárního pracovního trhu v členských zemích EU, ale i léková politika s důrazem na argumentaci ve věci antimikrobiálních rezistencí.

Murphyho zákony a jiné podobné zákony

  Časopis Zvěrokruh 8/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O A J I N É […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 8/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 8. 2019 mediální komise 17. 8. […]

Kongres k veterinární budoucnosti organizovaný rakouskou Komorou

Budoucnost výkonu povolání veterinárních lékařek bylo hlavním mottem Prvního Kongresu Rakouské veterinární komory věnovaného budoucnosti veterinární medicíny, který proběhl ve Vídni v pátek 14. června 2019 ve slavnostním sálu Veterinární univerzity.

Jak je to s mateřskou rodičovskou dovolenou?

Dnes si již podruhé otevřeme téma mateřská – rodičovská dovolená. Možnosti a nároky, jak se na tento nelehký úkol připravit z hlediska čerpání financí, a to nejen u žen, ale i u mužů.

ANOTACE – Čeští veterinární lékaři a jejich komora v letech 1920 až 2020

Komora veterinárních lékařů ČR připravuje ke svému 100. výročí knižní publikaci, ve které mapuje historii a vývoj naší stavovské organizace od roku 1920 do dnešní doby.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 8/2019      Informace – zprávy – výzvy   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s […]

Případ nezvládnuté výuky

Na revizní komisi se obrátila stěžovatelka, která měla v péči fenu pocházející z útulku. Fena během pobytu v útulku prodělala dva chirurgické zákroky na tříselné kýle a v době, kdy ji stěžovatelka přebírala, byla ve velmi vážném stavu. Na základě nálezu učiněného na klinice, kde po operaci tříselné kýly nechala fenu následně ošetřit, podala stížnost na veterinárního lékaře, který fenu původně operoval.

Povinné čipování psů

Od 1. 1. 2020 mají chovatelů psů novou povinnost – mít svého psa načipovaného. Budeme-li přesně citovat zákon, tak: očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Odpověď SVS na žádost o sdělení

Vážená paní prezidentko,

dopisem č. j. 353/2019/P ze dne 23. 4. 2019 jste nás požádala o vyjasnění některých otázek týkajících se povinného označení psů mikročipem od 1. 1. 2020.

Povinné čipování psů

Poslední novela veterinárního zákona přinesla také poměrně zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020.

Revizní komise upozorňuje

Revizní komise upozorňuje, že podle § 77 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech mohou distributoři veterinárních léčiv dodávat veterinární léčiva pouze veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou veterinární činnost podle veterinárního zákona

… letem veterinárním světem

Společnost RSPCA ocenila sdružení StreetVet

Charitativní sdružení veterinárních lékařů StreetVet obdrželo významné ocenění od organizace RSPCA (Královské společnosti pro prevenci násilí páchaného na zvířatech). Cena byla předána na akci pod názvem RSPCA Honours v Londýně 27. června 2019.

Veterinární ples

11.01.2020 Praha, Palác Žofín