Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Martin Zelinka

Milé kolegyně, milí kolegové.

O tom, co jsme prožili v posledních měsících a že to nejspíše ovlivní náš život tak, že už se nikdy nevrátí do starých kolejí, snad nemá ani smysl mluvit.

Zápis č. 5 z jednání Volební komise KVL ČR dne 25.06.2020

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Raška
Omluveni:

První postkaranténní plzeňská veterinární besídka

V životě člověka je mnoho historických okamžiků, které se vryjí do naší paměti. Jednou z těchto okamžiků se pro mne stala i protikoronavirová opatření.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 7/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 7. 2020 revizní komise 17. 7. […]

Málopočetná plemena psů a koček – KOČKA KARTOUZSKÁ

Kartouzské kočky připadají laikům na první pohled jako britské kočky, nicméně od britek se liší stavbou těla i texturou srsti. Jsou to robustní svalnaté kočky, které v dospělosti váží okolo 4 kg (kočky) až 8 kg (kocouři).

Jak dopadla anketa týkající se pohotovostí?

Anketa byla ukončena, výsledky vyhodnoceny
Jaké byly cíle ankety?
Před analýzou výsledků ankety si krátce připomeňme její záměry a cíle:

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 7/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Zruší se daň z nabytí nemovitosti?

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny 16. 6. 2020 prošel sněmovnou i ve druhém čtení.

V. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 7/2020      Pro praxi

Prodej léčiv na internetu

V průběhu roku se nezávisle na sobě na revizní komisi obrátilo několik veterinárních lékařů se stížností na internetový prodej léků podléhajících preskripci. Ponejvíce se jednalo o různé „skupiny koňáků“, majitelů a chovatelů koní majících profily na facebooku.

Lagotto – střádající nemoc

Lagotto střádající nemoc, anglicky lagotto storage disease (LSD), je genetické onemocnění postihující italské vodní psy. Nemoc se projevuje neurologickými příznaky a změnou v chování psa.

Kočka v ordinaci

I v oblibě plemen koček panuje určitá módnost. V součastné době je největší zájem o mainské mývalí. Je to největší domestikovaná kočka. Pochází z Ameriky, ze státu Maine, tam se takové kočky volně pohybují jako běžné domácí kočky.

… letem veterinárním světem

“Znepokojující příznaky” vlivu pandemie na veterináře

Nová data ukazují, jak koronavirová pandemie sráží příjmy veterinárních praxí ve Spojeném království silněji než ve zbytku světa.

Výzva legislativní komise

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě. Navrhovatelé tím výrazně zvýší pravděpodobnost hladkého přijetí návrhu.

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

„MK vyzývá kolegy působící ve faremní praxi, aby aktivně vyzkoušeli a následně připomínkovali systém zadávání elektronických žádanek z dílny SVS.