Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Lubomír Borkovec

Jak dál?

Vystupuji z auta, beru si z kufru brašnu a zpoza plotu vidím, že klisnička mě už zvědavě okukuje. Upravuju si nejnovější veterinární kombinézu a dezinfekční výstroj dodanou od KVL ČR. Paní majitelka mě vítá:

Společné jednání ČR + SK – KVL , Univerzit a státních vet. správ

Potřeby veterinární praxe a veterinárního vzdělávání současnosti

Na pozvání prezidentky KVL, Radky Vaňousové se v Mikulově 2. září sešli zástupci Komor veterinárních lékařů, Státních veterinárních správ ČR i veterinárních univerzit v Brně a v Košicích. Jednali o tom, jak lépe, efektivněji a dokonaleji zajišťovat potřeby veterinární péče o hospodářská a zájmová zvířata a jak lépe připravovat nastupující generaci veterinárních lékařů na profesní život.

Digitalizace, digitalizace, digitalizace

Na základě dohody mezi prezidentkou Komory Radkou Vaňousovou a ústředním ředitelem SVS Zbyňkem Semerádem proběhlo 16. září na Státní veterinární správě jednání k vyjasnění pohledů na plánovaný centrální registr psů a ke stanovení dalšího postupu ve věci digitalizace žádanek a vykazování úkonů Metodiky kontroly zdraví. Za KVL se zúčastnila R. Vaňousová, P. Šinová a K. Daniel.

Volby do orgánů KVL ČR 2020

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Z činnosti komory VOLBY DO ORGÁNŮ KVL ČR 2020 16. – 17. 10. 2020 Schůze volební komise, […]

Málopočetná plemena psů a koček – KOOIKERHONDJE

Domovinou tohoto původně loveckého psa je Nizozemí, kde byl podle mnohých maleb chován již v 17. století. Je zařazen do FCI skupiny 8 a jkonrkétně se jedná o loveckého slídiče.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 15. 9. 2020 mediální komise 16. 9. […]

Legislativní komise k usnesení minulého sněmu ve věci pohotovostí

První pomoc, pohotovosti a usnesení sněmu 2019

Sněm v roce 2019 uložil ve svém usnesení představenstvu KVL ČR, aby na příštím řádném sněmu Komory v roce 2020 předložilo vypracovaný návrh/návrhy možných řešení funkčního systému veterinárních pohotovostí.

Jak na fakturace

Fakturace od osoby bez živnostenského oprávnění nebo osoby podnikající dle zvláštních předpisů, jako jsou např. veterinární lékaři, advokáti, auditoři, daňový poradci atd.

Případ falešného liposarkomu

Revizní komisi byl doručen dopis stěžovatelky, která byla přesvědčena, že ji MVDr. A přiměl souhlasit s amputací prstu jejího dobrmana na základě smyšlené diagnózy liposarkomu, a to v zájmu vlastního finančního obohacení ve výši 15 000 Kč.

Juvenilní laryngeální paralýza a polyneuropatie

Vrozená genetická vada u plemene rotvajler a černý ruský teriér

Příloha ke XXIX. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky

  Časopis Zvěrokruh 10/2020    VÝROČNÍ ZPRÁVY PREZIDENTKY, PŘEDSEDŮ REVIZNÍ KOMISE, ČESTNÉ RADY A JEDNOTLIVÝCH KOMISÍ, NÁVRHY ZMĚN ŘÁDŮ ZPRÁVA PREZIDENTKY […]

Veterinární ples

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Informace – zprávy – výzvy

Absolventský sraz ročníku 1986 Vysoké školy veterinární

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Informace – zprávy – výzvy ABSOLVENTSKÝ SRAZ ROČNÍKU 1986 VYSOKÉ ŠKOLY VETERINÁRNÍ Kamarádky, kamarádi, spolužačky, spolužáci! Připravujeme […]

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Informace – zprávy – výzvy VÝZVA KOLEGŮM K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SYSTÉMU ELEKTRONICKÝCH ŽÁDANEK Z DÍLNY SVS: „MK vyzývá […]

Muzikál Pretty Woman

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Informace – zprávy – výzvy