Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva

Vážené kolegyně a kolegové,

je to neuvěřitelné, ale v září 2020 si připomeneme

35 let od promoce na VŠV v Brně.

Rozhodli jsme se s kolegou Lubo Králem, že zorganizujeme setkání absolventů a společně toto jubileum oslavíme v říjnu 2020 v Brně.

Pozvánka na setkání absolventů z roku 1980

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Informace – zprávy – výzvy

Reprezentační ples ve znamení výročí založení stavovské organizace

V tomto roce si připomínáme 100. výročí založení zvěrolékařské komory, jejímž důstojným pokračovatelem je Komora veterinárních lékařů České republiky. K tomuto významnému jubileu uspořádal zkušený organizátor veterinárních plesů, kolega Michal Vítek, Veterinární ples KVL ČR konaný 11. 1. 2020 v reprezentačních prostorách novorenezančního paláce Žofín.

O komorách s prezidentem

Letos opět přijal MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory, pozvání na reprezentační Veterinární ples k příležitosti 100. výročí Komory veterinárních lékařů, který KVL pořádala v Praze na Žofíne dne 11. ledna. Dovolili jsme si jej mezi tancem požádat o krátký rozhovor pro Zvěrokruh.

Certifikace veterinárních pracovišť

V reprezentativních prostorech refektáře Hotelu Gustava Mahlera se opět po roce uskutečnila schůzka certifikační komise České asociace veterinárních lékařů České republiky (dále jen ČAVLMZ).

Cestovné a příklady na rok 2020

Dnešním tématem bude správné určení cestovného pro rok 2020. Hned v úvodu zdůrazňuji, že cestovné a stravné náleží zaměstnancům, a špatný výpočet či sjednocená sazba určená vnitropodnikovým předpisem u podnikatelů jsou v rozporu s vyhláškou č. 358/2019 Sb. ze dne 18. 12. 2019, která uvádí změny základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Pozvánka na shromáždění karlovarského sdružení KVL ČR

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na další shromáždění karlovarského sdružení KVL ČR konané ve čtvrtek 20. února 2020 v 19.00 hod již tradičně v salonku restaurace Golf club Sokolov,

Upozornění Mediální komise – dotazník pro zájemce o prezentaci vlastního pohotovostního nebo nonstop pracoviště

Mediální komise upozorňuje všechny členy Komory, že na webových stránkách www. vetkom.cz a v tomto čísle časopisu Zvěrokruh (č. 2/20)

Standardy veterinární péče. Jak dál?

Je tomu přibližně pět let, co se předminulé představenstvo usneslo na vhodnosti vypracování standardů veterinární péče. Tehdy jsme si tuto problematiku vzali za své já a dr. Fichtl.

O možnosti sestavení standardu pro základní klinické vyšetření u přežvýkavců

Komu budou standardy, normy a návody k užitku?

Doporučený postup při základním klinickém vyšetření psa včetně zápisu do zdravotní dokumentace

A. DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ZAPOČETÍM ZÁKLADNÍHO KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ

… letem veterinárním světem

Veterinář-zloděj vyhozen z komory

Bylo rozhodnuto, že člen britské veterinární komory (RSVC) bude vyškrtnut ze seznamu členů za to, že byl shledán vinným z krádeže balení ketaminu a metadonu, které si poté sám aplikoval.

Veselé okénko

Jako člen představenstva budu v tomto okénku nepravidelně až pravidelně informovat čtenáře a zejména své voliče o plnění svého programu a o svém pohledu na události, kterých jsem od zvolení do PV svědkem. Cílem je na sebe co nejvíce upozorňovat a zajistit si tak i po této linii opětovné zvolení v příštích volbách.

Informace k platbě pojistného 2020

Vážené paní doktorky a vážení páni doktoři,

dovoluji si Vám připomenout platbu pojištění profesní odpovědnosti na rok 2020.

Úhrada členského příspěvku na rok 2020

KVL ČR je dle zákona č. 381/1991 Sb. samosprávnou stavovskou organizací sdružující veterinární lékaře.